Sökning: "egenskaper vårdpersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden egenskaper vårdpersonal.

 1. 1. Compassion - i kontexten psykisk ohälsa : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Beck; [2020]
  Nyckelord :compassion; self-compassion; psykisk ohälsa; lidande; begreppsanalys;

  Sammanfattning : Compassion är ett stort och ofta använt begrepp inom omvårdnad och ses av de allra flesta som arbetar eller forskar inom vård som en förutsättning för en bra vårdrelation. Den nytillkomna forskningen pekar dessutom på att om vi förmår möta patienterna med compassion och tränar oss i compassion med oss själva kan det få goda effekter på vårdrelationer, bidra till lindrat lidande för patienten, stimulera till ökad motivation och egenvård hos patienten samt minska risken för empatitrötthet hos vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser vid Takotsubo kardiomyopati respektive hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Freja Norrblom; Hanna Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Takotsubo kardiomyopati; hjärtinfarkt; upplevelser; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: När hjärtat utsätts för en psykisk eller fysisk påfrestning kan det leda till att detblir skadat och inte fungerar som det ska. Hjärtinfarkt och Takotsubo kardiomyopati (TK) ärsjukdomar som liknar varandra i symtomen, dock har de olika patofysiologiska egenskaper. LÄS MER

 3. 3. VÅLDSUTSATTA KVINNORS UPPLEVELSE AV VÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sophie Hedström; Sara-Linn Wallin; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ; Upplevelse; litteratur studie; Våldsutsatt kvinna; vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trettiosex procent av världens kvinnor utsätts för våld idag. Den vanligaste formen är mäns våld mot kvinnor och då framförallt inom parrelationer. Att vara våldsutsatt kvinna syns sällan utifrån och upplevs i många fall som ett känsligt ämne att tala om. LÄS MER

 4. 4. KVINNORS UPPLEVELSER AV OMVÅRDNADEN I SAMBAND MED MISSFALL

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Amanda Ellingsen; Sara Palm; [2019]
  Nyckelord :kvinna; missfall; omvårdnad; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall är vanligt förekommande i kvinnans graviditet. Den vanligaste orsaken till ett tidigt missfall anses vara kromosomavvikelser eller andra avvikande egenskaper hos fostret. Det är svårt att säkerställa hur ofta missfall inträffar men av alla konstaterade graviditeter slutar ungefär 10–20% med missfall. LÄS MER

 5. 5. En fallstudie om vårdpersonals acceptans av en videomötestjänst

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Josefin Lidh; [2019]
  Nyckelord :Technology Acceptance Model; Service Design; Healthcare; Video Visits; User Acceptance; Technology Acceptance Model; tjänstedesign; sjukvård; digitala vårdbesök; videomöte; användaracceptans;

  Sammanfattning : År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att utnyttja och ta tillvara på de möjligheter som finns med e-hälsa och digitalisering, enligt överenskommelsen Vision e-hälsa (SKL & Socialdepartementet, 2017). Region Östergötland är en av de regioner som strävar efter att hänga med i den digitala utvecklingen och en av satsningarna är att kunna erbjuda regionens invånare digitala vårdbesök. LÄS MER