Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Relationskonsekvenser för chefer och medarbetare : En korrelationsstudie om ledarskap i Uppsala Kommun

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tomas Bodin; [2011]
  Nyckelord :Ledarskap; stilbaserat ledarskap; egenskapsbaserat ledarskap; kunskapsbaserat ledarskap; utbytesbaserat ledarskap; samband;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ledarskap ur två perspektiv : En jämförelse mellan chefers och dess medarbetares syn på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Sara Algestam; [2009]
  Nyckelord :situationsanpassat ledarskap; ledarskap; ledaregenskaper; beteendebaserat ledarskap;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört under vårterminen 2009 på Högskolan i Borås på uppdrag av Brämhults kommundel/Borås Stad. Borås Stad är uppdelad i tio kommundelar som alla ansvarar för äldreomsorg av sina invånare. LÄS MER