Sökning: "eget förlag"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden eget förlag.

 1. 1. Kreativitet, kontroll och kontaktnät : en studie av egenutgivares syn på sin verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elin Westerberg; [2016]
  Nyckelord :symboliskt kapital; bokmarknad; självpubliceringstjänst; egenutgivning; eget förlag; ekonomiskt kapital; publishing chain; Thompson; FBMK; förlags- och bokmarknadskunskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker egenutgivning ur författarnas perspektiv för att se hur de själva upplever sin verksamhet, vad som driver dem och vilka hinder de möter i samband med sin bokutgivning. Materialet består av en enkätundersökning samt intervjuer med egenutgivare, vilket huvudsakligen analyseras med hjälp av John B. LÄS MER

 2. 2. Noas hotell : en bilderbok om jordens undergång

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk Design & Illustration

  Författare :Nils Jarlsbo; [2013]
  Nyckelord :bilderböcker; illustration;

  Sammanfattning : Utgångspunkten och inspirationen för mitt examensarbete var en nyfikenhet på bilderboken som format och objekt. Under sjutton veckor utforskade jag bilderboksformatet genom att skriva, illustrera och formge en egen berättelse. LÄS MER

 3. 3. ”Frihet under ansvar…” : En kvalitativ studie om delaktighet, inflytande och eget ansvar över arbetssituationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Malin Börjesson; Daniel Johansson; [2010]
  Nyckelord :delaktighet; inflytande; eget ansvar; kompetensutveckling; kommunal förvaltning;

  Sammanfattning : Bakgrund till studien: Idag ställs det nya krav på att organisationer snarare börbedriva verksamheten utifrån kunskap och flexibilitet än påstandardiserade arbetsuppgifter. Därmed bör ledningenimplicera ett synsätt där organisationen plattas ut och öppnarupp för medarbetarnas delaktighet och inflytande. LÄS MER

 4. 4. Stenläggning av minnesmärken - illustration av Motalaspännet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Emma Johansson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan sommaren 2008 bygger Svevia AB pendeltågstation i Kimstad. I samband med detta vill byalaget göra en stensättning och illustration av Motalaspännet för att uppmärksamma fyndet av spännet som gjordes på 1800-talet, i just Kimstad. LÄS MER

 5. 5. Näsbyholm - parken och de närmaste omgivningarna ur ett historiskt och nutida perspektiv

  L3-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Klara Sunnerdahl; Kristina Gustavsson; Linda Åkerlund; Robert Simonis; Mia Blücher; [2007]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; landskapsarkitektur; landskapsvård; trädgårdsrestaurering; Näsbyholm;

  Sammanfattning : The goal of this work has been to search historical materials, to identify the park's historical development, to prepare proposals on measures and that work should be the basis for further research. The aim has been to train us in searching for and use of materials and to gain an understanding of the process of work with older plants. LÄS MER