Sökning: "egna konflikter"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade orden egna konflikter.

 1. 1. Vi ska göra omsorg, men vad är omsorg? : En kvalitativ intervjustudie om pedagogers uppfattning kring omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Aurora Hellström Orlov; Niklas Springe; [2023]
  Nyckelord :Omsorg; förskollärare; fenomenologi; närhet; relation; trygghet; förskola; intervju;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet omsorg, både som förstått begrepp samt utifrån deras egen praktik. Forskningsfrågorna som ligger till grund för studien är: Hur uppfattas begreppet omsorg av förskollärare? Hur tänker förskollärare kring omsorgen i deras egen praktik? Hur tänker förskollärare kring omsorgens plats i förskolan? Studien är kvalitativ, och med åtta semistrukturerade intervjuer ämnar den besvara samtliga forskningsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares beskrivningar om konflikter i arbetslag : En studie om förståelse och hantering av konflikter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Isabell Nordlin; [2023]
  Nyckelord :Work teams; children s educational environment; preschool teacher; preschool; conflict management; Arbetslag; barnens utbildningsmiljö; förskollärare; förskola; konflikthanterin;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute with increased understanding of conflicts in the work team based on the preschool teachers' descriptions. In the study, the preschool teachers' own descriptions are presented through experiences regarding conflicts in the work team. LÄS MER

 3. 3. Tid för arbete, tid för privatliv och tiden där emellan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ann-Louise Bjurström; Erica Byström; [2022]
  Nyckelord :work life balance; covid-19; distansarbete hemarbete; gränslöst arbete; första andra och tredje skiftet; livspussel; strategier;

  Sammanfattning : På grund av pandemin har individer i allt större utsträckning arbetat från det egna hemmet. Detta har resulterat i att förutsättningarna gällande hur arbete ser ut har förändrats och gränserna mellan arbetsliv och privatliv har blivit allt otydligare. LÄS MER

 4. 4. Perioperativa sjuksköterskors erfarenheter av etiska problem inom perioperativ vård : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Katarina Henriksson; Therese Enberg; [2022]
  Nyckelord :Etiska problem; Perioperativ sjuksköterska; perioperativ omvårdnad; litteraturstudie; erfarenhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom den perioperativa vården sker dagligen flera möten mellan perioperativa sjuksköterskor, kollegor och patienter som kunde medföra etiska problem. Perioperativa sjuksköterskor påverkas av vårdkultur, egna värderingar och operationsteamets kompetens vilket i sin tur kan påverka patientens säkerhet. LÄS MER

 5. 5. Bara du är en bra människa - En studie om etnicitet och Identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Benjamin Tendzeric Knezevic; [2022]
  Nyckelord :Etnicitet; identitet; nationalism; socialantropologi; Bosnien Hercegovina; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur etnicitet formas hos svenskfödda bosnier av nationalism, uppväxt och identitet. Motivationen till studien grundar sig i att förstå hur interetniska interaktioner uttrycks bland den bosniska diasporans barn som är födda och socialiserade i Sverige. LÄS MER