Sökning: "egna"

Visar resultat 1 - 5 av 16987 uppsatser innehållade ordet egna.

 1. 1. Stokastiska modeller för evolution: En studie av fixeringsannolikhet i cancermodeller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Ida Berg; Elin Edgren; Jonathan Kedner; Sofia Larsson; Johanna Lundström; Matilda Selvaraj Tivesten; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cancer är en välkänd och förödande sjukdom som drabbar många personer varje år. Denna sjukdom är svårbehandlad då cancerbehandling främjar evolution av resistens hos cancercellerna, vilket leder till allt mer svårbehandlad cancer. LÄS MER

 2. 2. En inbjudan till nya emotionella erfarenheter. Fenomenologisk studie av psykoterapeuters upplevelser av att fördjupa känslor inom Emotionellt Fokuserad Terapi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ulrika Oscarson; Hanna Lundblad-Edling; [2023-11-17]
  Nyckelord :Emotionellt Fokuserad Terapi; fördjupning av känslor; emotioner; psykoterapeutens upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att nå kunskap om hur systemorienterade psykoterapeuter, som praktiserar Emotionellt Fokuserad Terapi, EFT, upplever arbetet med att fördjupa känslor och hur de kliniskt arbetar med detta. Vi ville studera vad psykoterapeuterna upplever är hjälpsamt i att fördjupa känslor för de par de möter. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ fallstudie kring bilden av de indiska kristna i det indiska samhället och den påverkan det har på kristnas uppfattning av den egna identiteten.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Gabriel Wikman; [2023-11-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Bachelor Thesis will explore, in a case study, how Christian Indians perceive their daily life situation in relation to the society in India at large, specifically focusing on verbal, written and physical harassment by Hindu nationalists and how this affects their perception of their own identity. Using a qualitative method, based on the hermeneutic-phenomenological tradition, six semi-structured interviews have been held with a focus on, on the one hand, which stereotypes of Christian Indians occur in Indian society, and on the other hand how this affects the identity of the Christian Indians in relation to Indian citizenship, especially under the influence of Hindu nationalists. LÄS MER

 4. 4. Förlängande rörelser. En livsvärldsstudie om kroppslig vakenhet hos en grupp elevassistenter på en anpassad gymnasieskolas individuella program

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Hellqvist; [2023-11-08]
  Nyckelord :livsvärldsfenomenologi; levd kropp; horisont; relation; anpassad gymnasieskola; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien följer en specifik grupp elevassistenter och elever på en anpassad gymnasie skola, individuellt program. Syftet är att undersöka hur elevassistenternas samspelande arbete gestaltar sig i relation till de egna eleverna, vilket i sin tur ses som en del av elevernas förutsättningar för lärande. LÄS MER

 5. 5. Miljöengagemang i svensk kontext: En studie om varför volontärer väljer att engagera sig i miljöarbete och hur de ser på sitt egna engagemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sofia Leshkovich; [2023-11-08]
  Nyckelord :Stark och svag hållbarhet; majority och minority world; klimaträttvisa; klimatångest;

  Sammanfattning : Today the world is facing many environmental problems such as climate change, water pollution, deforestation and loss of biodiversity which demands action. Environmental work can be carried out on many levels and this study will focus on how these initiatives appear in environmental organizations. LÄS MER