Sökning: "egna"

Visar resultat 11 - 15 av 16086 uppsatser innehållade ordet egna.

 1. 11. Kvinnors känsla av trygghet vid tidig hemgång

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Brandt; Josefine Petrini; [2023]
  Nyckelord :Tidig hemgång; postnatal vård; trygghet; barnmorska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården före, under och efter graviditet skiljer sig mellan de olika regionerna i Sverige. Kontinuitet spelar en stor roll både för kvinnans och familjens upplevelse men även för det medicinska utfallet. LÄS MER

 2. 12. Att vårda i livets slutskede : En litteraturöversikt över sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecka Andersson; Sara Almbro; [2023]
  Nyckelord :anhöriga; litteraturöversikt; livets slutskede; omvårdnad; patienterna; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en mänsklig rättighet och präglas av en vård som skall lindra och förebygga lidande. Vård i livets slutskede är en fas i palliativ vård som innebär att döden är ofrånkomlig. Vårdandet skall ha ett holistiskt synsätt där välbefinnande och värdighet främjas hos patienterna. LÄS MER

 3. 13. Vilka faktorer beskriver patienter med paniksyndrom som hjälpsamma i psykoterapi? En kvalitativ studie om Panic Control Treatment och Panic-Focused Psychodynamic Psychotherapy.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lisa Damgaard; Nina Johansson; [2023]
  Nyckelord :Panic disorder; agoraphobia; Panic-Focused Psychodynamic Psychotherapy; Panic Control Treatment; common and specific factors; Paniksyndrom; agorafobi; gemensamma och specifika behandlingsfaktorer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study examined which factors patients with panic disorder with or without agoraphobia (PD/A) describe as helpful in Panic Control Treatment (PCT) and Panic-Focused Psychodynamic Psychotherapy (PFPP). RCT-studies have indicated that PCT and PFPP are effective treatments for PD/A. LÄS MER

 4. 14. Dokument analys om riskbedömningsinstrument för polis och socialtjänst inom hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Mingungu; Wigerström Björkqvist Siri; [2023]
  Nyckelord :honor-related violence; Patriark; social service; police; hedersrelaterat våld; Patriark; polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har allvarliga fall av hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammats, vilket har berört och skakat om det svenska samhället. De främsta anklagelserna mot dessa utsatta kvinnor är att de har kränkt familjens heder. LÄS MER

 5. 15. Bristande anpassning, sämre prognos : En grundad teori om att återgå till arbete efter utmattning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Enbom; Camilla Edlund; [2023]
  Nyckelord :Utmattning; Utmattningssyndrom; Utbränd; Arbetsbelastning; Återgång till arbete; Anpassning; Grundad teori.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka att återgå till arbete efter utmattning. Att undersöka detta har sin grund i att vi båda finner ämnet intressant men också att vi anser att forskning inom ämnet är viktigt, då många i samhället årligen sjukskrivs för utmattning och därmed måste tas på allvar. LÄS MER