Sökning: "egna"

Visar resultat 16 - 20 av 16086 uppsatser innehållade ordet egna.

 1. 16. Vi kan leka den leken utomhus : En studie om hur barnen skapar kulturer och platser inomhus jämfört utomhus på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :sandra jambrisak; [2023]
  Nyckelord :barns platser; förskola; kamratkultur; platser för barn; tolkande reproduktion;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har syftet varit att få en förståelse hur barnens kamratkulturer är i deras fria lek inomhus kontra utomhus. Syftet med studien var att få en förståelse för hur barnen skapar platser och kulturer i sin fria lek inomhus samt utomhus på förskolan. LÄS MER

 2. 17. Vem är läraren utan sig själv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Adrian Hedström; Hilmir Torisson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten var att ta reda på vad tidigare forskning säger om vilket inflytande lärarens personliga uppfattningar har för elevers undervisning och den egna professionsutövningen. Arbetsmaterialet införskaffades via databaserna ERC, ERIC och SwePub genom olika sökfraser. LÄS MER

 3. 18. Ligger lika bäst med lika? En kvantitativ studie om likhet respektive olikhet hos en idealpartners personlighet samt skillnader inom sexuell läggning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Edith Bergman; Julia Söderlindh; [2023]
  Nyckelord :Femfaktorsmodellen; personlighet; sexuell läggning; Similarity Attraction Theory; Complementary Needs Theory; idealpartner; preferens; Big five model; personality; sexual orientation; ideal partner; preference; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur personlighet med utgångspunkt från Femfaktorsmodellen förhåller sig till hur en hypotetisk idealpartner uppfattas utifrån Attraction Similarity Theory och Complementary Needs Theory. I tillägg till detta gjordes en jämförelse mellan olika sexuella läggningar för att undersöka eventuella skillnader. LÄS MER

 4. 19. Yrkesrollen alla har åsikter om och tror sig kunna göra bättre själva : En kvantitativ studie om social och arbetsrelaterad self-efficacy hos barnhandläggare inom svensk socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabina Östling; Zandra Steffert; [2023]
  Nyckelord :Self-efficacy; social worker; work environment; child welfare and social worker within child welfare.; Self-efficacy; barnavårdsutredningar; socialtjänsten; arbetsmiljö samt socialsekreterare.;

  Sammanfattning : The working environment in social services has long been talked about. Recently, the working environment of child case workers has been in particular focus on the basis that it is difficult to retain and recruit new staff for this profession. LÄS MER

 5. 20. Kartläggning av föräldraskapsstöd under covid-19 pandemin. - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnéa Liljegren; Josefine Grøstad; [2023]
  Nyckelord :COVID-19; digitalization; parental group; parental support; pregnancy.; Covid-19; digitalisering; föräldragrupp; föräldraskapsstöd; graviditet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den nationella strategin för stärkt föräldraskapsstöd som beslutades av regeringen 2018 har som mål att öka kunskapen, tillgängligheten och antal aktörer som erbjuder föräldraskapsstöd till föräldrar för bland annat ett jämställt föräldraskap. Då covid-19 pandemin bröt ut i början på 2020 förändrades förutsättningarna att ge stöd drastiskt på grund av olika restriktioner i samhället. LÄS MER