Sökning: "ehrm"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet ehrm.

 1. 1. "Videorekrytering är framtiden - bara att lära sig nu." En kvalitativ studie kring motiverande faktorer inom videorekrytering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Sörensen; Matilda Norman; [2018]
  Nyckelord :Video recruitment; Video interview; Video resumé; Motivation; Technology Acceptance Model; Theory of Planned Behavior; Social Sciences;

  Sammanfattning : Video recruitment is a form of recruitment that has grown in the recent years as a result of the rapid digital development within the field of Human Resource Management. Studies within eHRM (electronic Human Resource Management) have mainly focused on an organizational perspective, leaving knowledge gaps regarding the candidate’s experience. LÄS MER

 2. 2. HR-professionens syn på eHRM i praktiken : En intervjustudie med yrkesutövare inom personalområdet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Heléne Reichhardt; [2018]
  Nyckelord :digitalisation; eHRM; Human Resources Management; profession; digitalisering; eHRM; Human Resources; profession;

  Sammanfattning : Author: Heléne Reichhardt       Title: The HR Profession's View of eHRM in Practice. Subject: A sociological study on the importance of digitalisation for the HR profession's professional activity. Purpose: The study examines the HR profession's perception of the importance of using eHRM in the profession. LÄS MER