Sökning: "eighteenth century"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden eighteenth century.

 1. 1. The sociology of maps : Land surveying production and networking practices during Storskiftet in Sweden 1761–1769

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Sarah Vorminder; [2019]
  Nyckelord :Lantmäteriet; Storskiftet; land surveying; map making; the enlightenment; scientific culture; eighteenth-century; agriarian revolution; network;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Feministiska budskap hos Jane Austen : En studie av samhällskritik i Northanger Abbey och dess relevans som undervisningsmaterial i kursen svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Rebecka Backman; [2019]
  Nyckelord :Jane Austen; Northanger Abbey; Gender theory; Gothic genre; Social criticism; Jane Austen; Northanger Abbey; Genusteori; Gotisk genre; Samhällskritik;

  Sammanfattning : Jane Austen har blivit en av den engelskspråkiga litteraturens klassiska författare med sina romaner som handlar om unga kvinnor under det sena sjuttonhundratalet och det tidiga artonhundratalet. En av hennes första romaner, Northanger Abbey (1818) är ett av hennes mest humoristiska och ironiska verk. LÄS MER

 3. 3. A Microhistory of Congregational Music-Making in Överselö, Stallarholmen 1754

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hanna Drakengren; [2018-08-02]
  Nyckelord :Hymnal accompaniment; Seventeenth Century; Sweden; Gren and Stråhle organ; 1697 Hymnal; Överselö; Handwritten chorale books;

  Sammanfattning : In 1754 an organ was built in Överselö Church whose purpose was to accompany the congregational singing. My question in this project is to investigate how the accompaniment of the specific congregational singing in Överselösounded. Sweden adopted its first common hymnal in 1695/97. LÄS MER

 4. 4. Målsägandens straffprocessuella ställning - rätten att biträda åtalet i ett rättsutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Lindén; [2018]
  Nyckelord :processrätt; rättshistoria; straffrätt; åtalsrätt; åtal; målsägande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag gäller allmän åtalsrätt som huvudregel. Målsägandens åtalsrätt aktualiseras först då åklagaren beslutar att inte åtala. Den åklagarförda processen tillerkänner dock målsäganden möjlighet att biträda åtalet och vidta processhandlingar som kan påverka ansvarsfrågan. LÄS MER

 5. 5. Reception av europeisk straffrätt i Japan - En rättshistorisk och komparativ studie av den japanska och europeiska straffrättsutvecklingen från 1700-talet till tidigt 1900-tal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emi Johansson; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; komparativ rätt; straffrätt; Japan; reception; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Japans rättssystem före 1880 baserades på ett rättssystem av kinesiskt ursprung. Efter att Tokugawa-shogunatet föll 1867, genomförde den japanska regeringen en modernisering av rättssystemet genom reception av europeisk rätt. Inom straffrätten utfärdades 1880 och 1907 års Penal Code efter europeisk modell. LÄS MER