Sökning: "eikon"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet eikon.

 1. 1. ESG-betygets påverkan på kreditbetyget : En kvantitativ studie på 311 publika nordiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Berg; Josephine Persson; [2023]
  Nyckelord :ESG; CSR; credit rank; credit risk; stakeholder theory; principal-agent-theory; Nordic.; ESG; CSR; kreditbetyg; kreditrisk; intressentteorin; principal-agent-teorin; Norden;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg hos publika företag i Norden. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var om det finns samband mellan ESG, dess dimensioner, och kreditbetyg, samt om det finns skillnader i dessa samband mellan sektorer och länder. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility och goodwillnedskrivning : En kvantitativ studie på 703 publika europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fuad Anuar Ali; Jawad Taqwaei; [2023]
  Nyckelord :CSR; ESG; Goodwill Impairment; Stakeholder Theory; Socialt ansvar;

  Sammanfattning : Titel: Corporate Social Responsibility och Goodwill Impairment: Sambandet mellan CSR och goodwillnedskrivningar. En kvantitativ studie på 703 noterade europiska företag under 2022. LÄS MER

 3. 3. Förekommer samband mellan CSR och finansiella prestationer i känsliga industrier? : En kvantitativ studie på 217 publika bolag inom industrisektorer i Danmark, Finland, Norge och Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Albin Anderhök; Agit Dönmez; [2023]
  Nyckelord :CSR; financial performance; ESG; legitimacy theory; stakeholder theory and institutional theory.; CSR; FP; finansiella prestationer; ESG; legitimitetsteorin; intressentteorin och institutionella teorin.;

  Sammanfattning : Titel: Förekommer samband mellan CSR och finansiella prestationer i känsliga industrier? En kvantitativ studie på 217 publika bolag inom industrisektorer i Danmark, Finland, Norge och Sverige Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Albin Anderhök och Agit Dönmez Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2023 – januari    Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan CSR och finansiella prestationer för en geografisk kontext karaktäriserad av en omfattande hållbarhetsreglering för börsnoterade företag i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige med inriktning på känsliga industrisektorer som kan anses granskas i hög grad. Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Är revisions- och CSR-kommittéer komplement eller substitut hos företag som tillämpar extern granskning och GRI:s ramverk?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Susanna Malmkjell; Carolin Olsson; [2023]
  Nyckelord :CSR reporting; CSR committee; audit committee; GRI and external review; CSR-rapportering; CSR-kommitté; revisionskommitté; GRI och extern granskning.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Är revisions-och CSR-kommittéer komplement eller substitut hos företag som tillämpar extern granskning och GRI:s ramverk? Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Susanna Malmkjell och Carolin Olsson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2023-januari  Syfte: Studien syftar till att undersöka om revisionskommitténs oberoende och expertis påverkar benägenheten att få hållbarhetsredovisningen externt granskad av en tredje part. LÄS MER

 5. 5. Inverkan av längden på styrelseuppdrag (BoD) och revisionskommitténs uppdrag (AC) på miljöprestanda (EP) : En kvantitativ studie av 1143 publika europeiska bolag och 3131 publika amerikanska bolag under år 2021

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rahaf Ibrahim; Jessica Thelin; [2023]
  Nyckelord :accounting; audit committee; board of directors; corporate governance; environmental performance; ESG issues;

  Sammanfattning : Syfte: Intresset för miljö och processen kring miljöprestanda har blivit alltmer intensiv hos forskare, investerare och andra intressenter och därför har relevansen av miljöprestanda blivit alltmer viktig. Syfte med studien är därför att analysera inverkan av längden på styrelseuppdrag (BoD) och revisionskommitténs uppdrag (AC) på miljöprestanda (EP) år 2021 i EU och USA. LÄS MER