Sökning: "eila"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet eila.

 1. 1. Relativizers : A Comparative Study of Two Translations

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Eila Hedvall; [2008]
  Nyckelord :Relativizer; The King James Bible; The New King James Bible Version; linguistics; language change;

  Sammanfattning : In this comparative study, relativizers have been examined in two versions of the Bible: the King James Bible Version from 1611 and the New King James Bible Version from 1990. The hypothesis of this investigation was that, as the English language has undergone noticeable changes from the year 1611, the changes might also concern the usage of relativizers. LÄS MER

 2. 2. TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Eila Brandeker Hausmann; Cecilia Hjertner; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : TFT (Thought Field Therapy) och EFT (Emotional Freedom Techniques) är två energipsykologiska metoder som använts vid ångestproblematik. Energipsykologi är ett samlingsnamn för metoder med influenser från bland annat traditionell kinesisk medicin. TFT och EFT har diskuterats som ett komplement till vedertagen behandling vid traumatisering. LÄS MER

 3. 3. THOU, THEE, THY, THINE, YE, YOU, YOUR, YOURS : SECOND PERSON PRONOUNS IN TWO BIBLE TRANSLATIONS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Eila Hedvall; [2008]
  Nyckelord :Second person pronouns; The King James Bible; The New King James Bible Version; linguistics; language change;

  Sammanfattning : ABSTRACT Thou, Thee, Thy, Thine, Ye, You, Your, Yours: Second Person Pronouns in Two Bible Translations In the King James Version from 1611 there are eight different forms of personal pronouns for second person: the singular forms thou, thee, thy, thine and the corresponding plural forms ye, you, your and yours. Because of linguistic changes in the English language the number of the second person pronouns has declined during the centuries. LÄS MER

 4. 4. Påverkar barns fritidsläsning läsförmågan? : En studie med elever i år 4, om deras litteraturläsning och nyttjande av visuella medier på fritiden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Jessica Nilsson; Eila Johansson; Margareta Karlsson; [2006]
  Nyckelord :läsförståelse; läshastighet; medier och fritidsläsning;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta arbete var att undersöka om barns läsvanor av olika texter på fritiden påverkar deras läsförståelse och läshastighet. Vi har utifrån syftet ställt två frågor: · Påverkar barns läsvanor på fritiden deras läsförståelse och läshastighet? · Finns det skillnader i barns läsförståelse och läshastighet, beroende på vilken typ av text de konsumerar (såsom skönlitteratur, eller nya visuella medier) eller att de aldrig läser skönlitteratur på fritiden? Till grund för vår undersökning är 23 elever i årskurs fyra. LÄS MER