Sökning: "ejector technology"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden ejector technology.

 1. 1. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Formverktyg med integrerade utstötare för kompositproduktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Martin Nilsson; Jonatan Sandquist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elektronisk utrustning som är placerade utomhus behöver väderskyddas. Detta kan göras med hjälp av antennskydd så kallade radomer som monteras på den elektroniska utrustningen. LÄS MER

 3. 3. Konceptframtagning av utstötarbord

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Dennis Engman; Simon Åström; [2018]
  Nyckelord :utstötarbord; konceptframtagning; saxlyft;

  Sammanfattning : Metso Ersmark develop and manufacture rubber liners for mining mills. When making these rubber liners, large molds are placed in the furnaces. The molds are filled with rubber and metal parts which then are vulcanized together under pressure and heat. When the vulcanize process is completed, the mold is taken out on a so-called ejection table. LÄS MER

 4. 4. Feasibilitetsstudie fartygsframdrift med ångjetstråle : En förstudie om de fysikaliska och tekniska möjligheterna att framdriva fartyg med ångjetstråle

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Adam Holmquist; Oscar Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :Steam jet; ejector; de Laval nozzle; ship; propulsion; Ångstråle; ejektor; lavaldysa; fartyg; framdrift;

  Sammanfattning : En framtida alternativ framdrivningsmetod av fartyg skulle kunna vara en ångjetstråle som expanderas via en ejektor. Syftet med studien var att utföra ett experiment med två olika typer av utloppsmunstycken på ejektorns diffusor, för att därigenom ta reda på vilken design som lämpar sig för denna framdrivningsmetod samt vilken tryckkraft som är möjlig att uppnå. LÄS MER

 5. 5. Soldrivna kylsystem for komfort : For- och nackdelar samt en investeringskostnadsanalys

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Joakim Jaeger; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are plenty of aspects to take into account when investing in a cooling system of whichinvestment cost may be the most important one. The investment cost is dependent of a lot ofvariables such as the choice of solar collector, the type of cooling aggregate as well as the costof the aggregate space and available space for the solar collectors. LÄS MER