Sökning: "ejektorteknik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ejektorteknik.

  1. 1. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

    M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

    Författare :Johan Holst; [2019]
    Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

    Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER