Sökning: "eklektiskt förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden eklektiskt förhållningssätt.

 1. 1. Göra kön på bloggen : En studie om framställningar och skapandet av ”kvinnan” på mode- och livsstilsbloggar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Dennis Andersson; [2014]
  Nyckelord :”doing gender”; identety values; stigma; blog; blogging; “göra kön”; identitetsvärden; stigma; blogg; bloggande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ”kvinnan” framställs och skapas på mode- och livsstillsbloggar. Detta har jag undersökt ur ett ”göra kön” perspektiv samt att jag använt mig av Goffmans teorier kring identitetsvärden och stigma. LÄS MER

 2. 2. Det goda samtalet : En studie om vägledningssamtalet i praktiken

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Susanne Porswald; Mattias Rosén Stoor; [2013]
  Nyckelord :Vägledningssamtal; vägledare; samtalstyp; vägledningsmetod; eklektiskt förhållningssätt; generiska färdigheter.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att förklara hur vägledningssamtal praktiseras inom tre valda verksamheter – gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen samt Arenan (introduktionsprogram), utifrån verksamma studie- och yrkesvägledares upplevelser. Fokus ligger på (1) hur utformning i form av målsättning, målgrupp och yrkesbeskrivning påverkar samtalet, (2) hur sökandes behov påverkar samtalet samt (3) hur vägledarna motiverar val av vägledningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med en språklig och kulturell minoritetsgrupp. En kvalitativ studie om kuratorers arbete med döva klienter samt deras syn på kulturkompetens och bikulturell kompetens

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Evelina Rasmusson; Evelina Rasmusson; [2013]
  Nyckelord :bicultural competence; deaf; communication; cultural competence; counselor; sign language;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka och beskriva kuratorers arbete med döva och hörselskadade klienter. Frågeställningar som undersöktes var: - Hur beskriver kuratorerna sitt arbete med döva och hörselskadade klienter? - Vilka arbetsmetoder används av kuratorerna i arbetet med döva och hörselskadade klienter? - Vad innebär en kulturkompetens och en bikulturell kompetens enligt kuratorerna? Författaren ville belysa ämnet utifrån ett perspektiv där den professionella är teckenspråkig då hon anser att detta perspektiv saknas i litteraturen. LÄS MER

 4. 4. Signalteknisk byggnation - Brister och åtgärder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Sven Assarsson; [2013]
  Nyckelord :järnväg; signalteknik; byggprocess; teknisk säkerhetsstyrning; signalbyggnation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : En av många arbetsuppgifter för ingenjören är att kunna analysera en verksamhet, finna bristerna i den samt komma med förslag på förbättringsåtgärder. Den verksamhet jag valt att studera är en teknisk verksamhet i kombination med människors agerande. LÄS MER

 5. 5. Motorväg till det omedvetna? : Fem psykoterapeuters upplevelser av att lära sig arbeta med Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Louise Larsson; [2012]
  Nyckelord :ISTDP; Psychotherapeutic method technique; Training development of psychotherapists; Emotional experience; ISTDP; Psyckoterapeutisk metod teknik; Psykoterapeuters utbildning utveckling; Affektupplevelse;

  Sammanfattning : Inledning: Psykoterapeutiskt arbete med bearbetning av omedvetna känslomässiga konflikter innebär ofta terapiprocesser som varar över lång tid och kan bedrivas med skiftande tekniker. Psykodynamiskt inriktade terapeuters arbetssätt speglar deras teoretiska övertygelse och personliga läggning. LÄS MER