Sökning: "eklogitiska bergarter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden eklogitiska bergarter.

  1. 1. Eklogitiska bergarter i Roan, Vestranden, Norge : en mineralinventering och texturstudie

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Charlotte Möller; [1984]
    Nyckelord :Vestranden; Roan; eklogitiska bergarter; geografi; geologi; Norge; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : During reconnaissance field work in the westernmost part of Vestranden, Nord-Trøndelag, Norway, some eclogitic rocks were found (by Leif Johansson and Charlotte Möller). They are of interest, because until now, eclogites have not been found in this northern part of the Western Gneiss Region. LÄS MER