Sökning: "ekodukt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet ekodukt.

 1. 1. Planeringen av de svenska ekodukterna : En utredande fallstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jesper Nyman; [2021]
  Nyckelord :fysisk planering; planering; ekodukt; faunapassage; fauna; vägplan; översiktsplan;

  Sammanfattning : Ekodukter ses som en lösning på vägarnas barriäreffekter för faunan. Genom att minska viltolyckor och fragmenteringen av djurens habitat, blir vägarna säkrare och naturen mer sammankopplad. Dock är planeringen av ekodukterna viktig för att optimera djurens användning av dessa. LÄS MER

 2. 2. Tvekande hjortdjur - En beteendeekologisk studie av rådjur och dovhjort för att bedöma effektiviteten av en faunaport och en ekodukt i Skåne, Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Isak Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Wildlife crossing structures are needed to enable animal movements in an all more broken up landscape. The Swedish Transport Administration need to know how to build these. Previous studies have focused on passing frequencies and indices. Few have looked at the behavior of the visiting animals. LÄS MER

 3. 3. Spatial Modeling of Wildlife Crossing:GIS-based Approach for Identifying High-priority Locations of Defragmentation across Transport Corridors

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Josefine Jonsson; [2017]
  Nyckelord :wildlife crossing; GIS; Circuit Theory; habitat; defragmentation;

  Sammanfattning : In this report, connectivity modeling has been performed using land cover data to find habitat pinch-points for deer along the study area Norrortsleden in Stockholm. Norrortsleden was chosen because there are a high number of deer accidents in the area, and is a priority area for action according to a barrier analysis for deer made by the Swedish Transport Administration. LÄS MER

 4. 4. Groddjur i Solna - Inventering, spridningsvägar och förbättringsförslag

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Johan Salomonsson; [2016]
  Nyckelord :groddjur; Solna; inventering; spridningsvägar; fragmentering; mindre vattensalamander; större vattensalamander; vanlig groda; vanlig padda; barriär; leklokal; viltfil; Ulriksdal; kompensationsåtgärd; ekodukt; spridningskorridorer; faunapassager; stadsplanering; E4; Lissotriton vulgaris; Triturus cristatus; Rana temporaria; Bufo bufo;

  Sammanfattning : The number of amphibians has decreased worldwide. Causes include landscape fragmentation and habitat loss. In Sweden all amphibian species are protected and according to the EU Habitats Directive, both the great crested newt (Triturus cristatus) and its habitat are protected. LÄS MER

 5. 5. Faunaövergångar i Sverige och Norge : en studie av planeringsprocesser och utformningstankar

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Erik Jondelius; [2011]
  Nyckelord :faunaövergångar; faunapassager; faunabroar; ekodukter; fragmentering; barriärpåverkan; barriäreffekt; vägar; planering; utformning; biologisk mångfald; Sverige; Norge;

  Sammanfattning : Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden är fragmenteringen av landskapet. Vägar och järnvägar är orsak till en betydelsefull del av denna fragmentering där landskapet delas i allt mindre områden. Delningen påverkar inte bara faunan utan också floran. LÄS MER