Sökning: "ekokammare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet ekokammare.

 1. 1. Alla googlar allt : En kvalitativ studie om studenters uppfattning av individanpassade resultat vid informationssökning på internet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Albin Holmén; Emilia Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Algoritmer; individanpassat informationsflöde; informationssökning; personalisering; integritet;

  Sammanfattning : Idag innehåller internet ett överflöd av information och för att det ska kunna bli användarvänligt och lättorienterat finns det därför olika digitala verktyg som gör att information filtreras och anpassas till individen. Tidigare forskning menar att funktionerna kan vara både till för och nackdel. LÄS MER

 2. 2. Vad är det som övervakar mig? En studie om ungdomars medvetenhet kring personaliserade flöden och digital källkritik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Felicia Ahrland; Sarah Lindahl; [2018]
  Nyckelord :Algoritmer; filterbubbla; källkritik; ekokammare; medvetenhet; individualiserat flöde; digitala plattformar; tonåringar;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur ungdomar som växt upp i en digital värld förhåller sig källkritiskt till information de tar del av på digitala plattformar, hur medvetna de är angående personaliseringen på internet och hur det påverkar deras flöde. Syftet med studien är att ta reda på hur unga förhåller sig till och upplever de uppkomna effekterna som följd av deras användande. LÄS MER

 3. 3. Papegojornas ekokammare : En argumentationsanalys av kommentarer på Reddit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jesper Lindahl; [2018]
  Nyckelord :argumentation theory; echo chamber; confirmation bias; biased assimilation; selective exposure; Reddit; social media; argumentationsanalys; ekokammare; konfirmeringsbias; selektiv exponering; Reddit; sociala medier;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur diskussioner på ekokammare ser ut i sociala medier. Mer specifikt undersöks kommentarsfälten i två olika länkar från den sociala länkaggregatorn Reddit och underforumet /r/Politics. LÄS MER

 4. 4. Att begränsas och avgränsa sig : En studie om studenters attityder till internets dagliga informationsflöden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Åsa Thollander; [2017]
  Nyckelord :Information; personalized; gatekeeping; news valuation; filter bubble; echo chamber; satisficing; filtering; withdrawing; Informationsflöde; individanpassade informationsflöden; nyhetsvärdering; dagordningsteori; filterbubbla; ekokammare;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study how students perceive and handle internet’s continuous flow of information in everyday life, through news report, social media and targeted advertising. By examining the students attitudes and thoughts about the extent to which they find the information they meet relevant this study seeks to understand how they find what is relevant to them and how they limit the intake of information by different combinations of selection processes. LÄS MER

 5. 5. "Hur kan en så skärpt kolumnist få så förvirrade kommentarer?" : En kritisk diskursanalys av svenska nyhetsmediers kommentarsfält på Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcus Rosin Lindberg; Filip Magnusson; [2017]
  Nyckelord :echo chamber; facebook; polarization; Swedish news media; critical discourse analysis; ekokammare; facebook; polarisering; svenska nyhetsmedier; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Vår studie undersöker fenomenet ekokammare och hur den manifesterar sig på svenska nyhetsmediers Facebooksidor. Vårt material består av fem opinionsartiklar från fem olika dagstidningar, samt kommentarsfält tillhörande dessa opinionsartiklar. LÄS MER