Sökning: "ekologisk modell"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden ekologisk modell.

 1. 1. Hållbarhet och verksamhetsstyrning : En fallstudie i hur företag inom klädbranschen styr hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Melina Asmundsson; Emelie Litoft; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Ekologisk hållbarhet; Social hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet; Cirkularitet; Verksamhetsstyrning; Management Control System as a Package;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ämne som uppmärksammas allt mer i samhället och framförallt i klädbranschen, då det är en av de branscher som har störst negativ påverkan på miljön. Som konsekvens av den ökade medvetenheten ställs klädföretagen inför en utmaning att möta de nya förhållandena. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatsutformning i fysisk och CAD-miljö : Vedklyv, Virtual Manufacturing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anton Wenell; Johannes Ringqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med hjälp utav information från ett tidigare projekt kombinerat med erfarna konsulter på Virtual Manufacturing har ett projekt inom arbetsplatsutformning utförts.Arbetet utfördes hos Virtual Manufacturing i Göteborg där en arbetsstation konstruerades med målet att utforma en effektiv, säker, ergonomisk, felsäker och användarvänlig arbetsplats som företaget se-dan skall kunna addera diverse teknik på. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av vårdpersonalens bemötande : utifrån begreppet delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Loinder; Susanna Weinstock; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; bemötande; partnerskap; information; kommunikation; pediatrik;

  Sammanfattning : Författarnas syfte är att beskriva föräldrars upplevelse av delaktighet i barnets vård genom mötet med vårdpersonal. Examensarbetet bygger på Fribergs modell av en allmän litteraturstudie för att skapa en överblick utifrån befintlig forskning inom berört ämne. Analysen resulterar i två teman där sju subteman ingår. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på skolans värdegrundsuppdrag i grundskolan och grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Lejdemark; Nina Persson; Therese Vuolle; [2020]
  Nyckelord :ekologisk modell; intervjuer; KASAM; lärare; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Ökade kunskapskrav i skolan har gjort att psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga. I Lgr 11 och Lsär 11 har kraven på de enskilda eleverna ökat vilket medfört att många blivit stressade och mår dåligt i skolan. LÄS MER

 5. 5. Planering och integrering av fastighetsförvaltning i byggprocessen för nyproduktionsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Amanda Johansson; Kajsa Sara Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsförvaltning; Miljonprogrammet; Förvaltningsplan; Byggprocessen; Hållbarhet; BIM; BIM i fastighetsförvaltning; Midroc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study aims to examine if, and how, facility management is considered throughout the construction process of a project, and how it can be improved. The aim is to answer the questions at issue. The questions of issue will be studied with an economic and ecological sustainability perspective. LÄS MER