Sökning: "ekologisk utvecklingsteori"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ekologisk utvecklingsteori.

 1. 1. "Det är sällan diskussioner om det är Jahve, Buddha, Allah eller Gud". : En kvalitativ intervjustudie om hur pedagoger säger sig arbeta allsidigt och sakligt i förskolan med fokus på andra trosuppfattningar än den kristna trosuppfattningen i sina verksamheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Angelica Selman; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Trosuppfattningar; Allsidighet; Saklighet; Lpfö 98; Mångkulturell; Bio- ekologisk utvecklingsteori; Förskollärare;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find out how the respondents, think, feel and practice curriculum assignment Objectivity and comprehensiveness in their role as preschool teachers. With this as a starting point I made the choice to do the survey through a qualitative approach. LÄS MER

 2. 2. Att restaurera, fylla igen eller bygga om – det är frågan : En fallstudie av Forshagakanalen för att belysa hanteringen av miljö- och utvecklingsmål i kommunala projekt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Ida-Lis Rundin; [2016]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; kommunala projekt; Forshagakanalen; miljörättvisa; utvecklingsteori; vattendirektivet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att jämföra miljö- och utvecklingsmål i kommunala projekt. Samt hur dessa ställs mot varandra. Fokus ligger på att se hur hållbar utvecklings tre pelare; ekonomisk-, ekologisk- och social utveckling vägs mot varandra. För att besvara detta görs en fallstudie på Forshagakanalen. LÄS MER

 3. 3. Att anta den nationella miljömålsutmaningen i mindre kommuner : En fallstudie om hur Sveriges mindre kommuner arbetar med miljömålsutmaningen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Henrietta Thyresson Stenqvist; [2014]
  Nyckelord :miljömål; landsbygdsutveckling; ekologisk modernisering; dynamisk utvecklingsteori;

  Sammanfattning : Sveriges miljömålssystem implementerades 1999 och har sedan dess varit en nationell utmaning till Sveriges kommuner. När systemet antogs i Sveriges riksdag så angavs 2020 som systemets slutår, till vilket den miljömässiga kvaliteten som miljömålen definierade skulle ha uppnåtts. LÄS MER

 4. 4. Adoptivbarn : Skyddsfaktorer som främjar adoptivbarns anpassning och utveckling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Marie Östansjö; [2008]
  Nyckelord :Adoptivbarn; Skyddsfaktorer; Anpassning; Utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka skyddsfaktorer som främjade adoptivbarns anpassning och utveckling. Frågeställningarna utgick från barnets, adoptivföräldrarnas och omgivningen/samhällets perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Handledning och läromiljö/councelling and learning environment

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annette Isberg; Lena LewinHolm; [2006]
  Nyckelord :läromiljö; relation; ekologisk utvecklingsteori; elever i behov av särskilt stöd; handledning;

  Sammanfattning : Isberg, Annette. & Lewin Holm, Lena. (2006). Handledning och Läromiljö. LÄS MER