Sökning: "ekologiska frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden ekologiska frågeställningar.

 1. 1. Slutet är nära! : Hållbarhet, klimatångest och hotet om undergång i skönlitteratur och läromedel för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johan Weilander; Emil Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :sustainability; climate anxiety; eco-criticism; education on sustainability; theme-based education; Swedish language education; Tove Jansson; Mats Strandberg; fiction; children s literature; text books; apocalypse; hållbarhet; klimatångest; ekokritik; hållbarhetsundervisning; tematisk svenskundervisning; Tove Jansson; Mats Strandberg; skönlitteratur; läromedel; undergång;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i en ökning av så kallad klimatångest bland barn, är denna studies syfte är att undersöka och analysera ekologiska frågeställningar inom barnlitteratur och läromedel för mellanstadieelever för att se hur försöken att skapa ekologiskt medvetna medborgare görs, hur ansvaret mellan barn och vuxna behandlas, hur det hållbara samspelet mellan natur och mänsklighet problematiseras och hur hotet om undergång skildras och hanteras. Analysen genomförs med hjälp av en kvalitativ textanalys av de skönlitterära verken Kometen kommer av Tove Jansson och Slutet av Mats Strandberg, samt av fyra läromedel i SO- och NO-ämnen ur serien Utkik. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - Ett särskiljande inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Da Silva Broberg Jacqueline; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; inkludering; organisationsförändringar; organisationsteori; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Da Silva Broberg, Jacqueline (2019). En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - ett särskiljande inkluderingsperspektiv. Speciallärarprogrammet, språk, - skriv, och läsutveckling. Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. De fem förmågorna Lärares tolkning och användning i pedagogiska planeringar

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carina Karim; [2019]
  Nyckelord :förmågor; grav språkstörning; lärares pedagogiska planering; specialskola; The Big 5.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Karim, Carina (2019), De fem förmågorna. Lärares tolkning och användning i pedagogiska planeringar. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Om speciallärarrollen inom matematikutveckling - med fokus på undervisa, utreda och utveckla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annica Wåhlander; Jessica Feinberg; [2019]
  Nyckelord :Inkluderande undervisning; Intensivundervisning; lärmiljö; utveckla; utreda;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Feinberg, Jessica och Wåhlander, Annica (2019). Om speciallärarollen inom matematikutveckling – med fokus på undervisa, utreda och utveckla. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Faktorer för en inkluderande undervisning i matematik En kvalitativ studie av elevers upplevelse av matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Hansson; [2019]
  Nyckelord :engagemang; inkludering; matematik; motivation; specialpedagogik; undervisning;

  Sammanfattning : Hansson, Håkan (2019). Faktorer för en inkluderande undervisning i matematik - En kvalitativ studie av elevers upplevelse av matematikundervisningen. LÄS MER