Sökning: "ekologiskt fotavtryck"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden ekologiskt fotavtryck.

 1. 1. Medvetenheten om klimatfrågan bland elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen : En empirisk pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Mattias Andersson; [2021]
  Nyckelord :climate change; environmental education; sustainable development; upper secondary school; adult education; klimatfrågan; klimatförändring; hållbar utveckling; miljöundervisning; gymnasieskolan; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : The purpose is to study, in a pilot survey, the consciousness of climate change among pupils in secondary school and in adult education. These are the research questions: - What consciousness of climate change do the pupils have? - What are the differences in respect of climate change consciousness between men and women, pupils in adult education and in upper secondary school and pupils in pre-university programmes and in vocational programmes? ”Climate Change Consciousness” is constructed as a concept consisting of ecological, social and economic dimension as well as the components knowledge, attitudes and behaviour. LÄS MER

 2. 2. Integrering av ekologiska aspekter vid produktutveckling av AI-baserade produkter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MAISHA MULK; AMANDA SKÄRBO JONSSON; [2020]
  Nyckelord :Environmental performance; agenda 2030; artificial intelligence; environmental footprint; technology acceptance; sustainable development goals; integrated product development; Miljöprestanda; agenda 2030; artificiell intelligens; ekologiskt fotavtryck; teknisk acceptans; hållbarhetsmål; integrerad produktutveckling;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har artificiell intelligens fått allt större uppmärksamhet. Företag väljer att implementera system med kognitiva egenskaper för att kunna reglera energianvändning och därmed reducera det ekologiska fotavtrycket. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk hållbarhet i nystartade företag : En studie om hur nystartade företag integrerar ekologisk hållbarhet i sina produktutvecklingsprocesser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FELICIA LINDGREN; REBECKA MAGNIUS; [2020]
  Nyckelord :Ecological sustainability · Product development process · Start-ups · Priorities · Challenges · Opportunities; Ekologisk hållbarhet · Produktutvecklingsprocess · Nystartade företag · Prioriteringar · Utmaningar · Möjligheter;

  Sammanfattning : Klimatpåverkan till följd av produktion och konsumtion är ett högaktuellt samhällsproblem. Många företag gynnas av ekonomisk tillväxt som följd av konsumtion vilket kan skapa en konflikt där klimatpåverkan ställs mot ekonomisk vinning. LÄS MER

 4. 4. Molntjänsternas miljöpåverkan: vad säger media och vad säger forskningen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elena Charalambous; Louise Widell; [2019]
  Nyckelord :Grön IT; molntjänst; datorhall; miljö; moln; datacenter;

  Sammanfattning : Mänskliga aktiviteter bidrar till klimatförändringen som sker idag. Samtidigt växer molnet sig större, och därför är det viktigt att molntjänster är så hållbara som möjligt. Medias framställning av ett ämne kan forma allmänhetens åsikter kring det, som i sin tur formar marknaden som berörs av ämnet. LÄS MER

 5. 5. Ekologiskt fotavtryck av metallerna i en smartphone

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Jon Olerud; Niklas Gullström; Niklas Wesslander; Robin Åstrand; Victoria Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Ecological Footprint; MCDA; Smartphone; Sustainability;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to decide the ecological footprint of a smartphone and examine the ways the production of asmartphone can be improved. This is done by examining the ecological and the social aspects that are related to theproduction of smartphones. LÄS MER