Sökning: "ekologiskt livsmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden ekologiskt livsmedel.

 1. 1. "Klimatsmartare förpackning" och "ekologiskt" : En undersökning för hur miljöetiketter påverkar konsumentens Intention To Buy och Willingness To Pay.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Charlotta Ekebergh; Thai To; [2021]
  Nyckelord :Wine; Intention To Buy ITB ; Willingness To Pay WTP ; Organic; Label; Packaging;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: "Klimatsmartare förpackning" och "ekologiskt" En undersökning för hur miljöetiketter påverkar konsumentens Intention To Buy och Willingness To Pay. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Charlotta Ekebergh och Thai To Handledare: Patrik Sörqvist Datum: juni, 2021 Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka konsumentens intention to buy (ITB) och willingness to pay (WTP) för olika typer av vinförpackningar samt att se om dessaskattningar kan påverkas genom Systembolagets märkningar "klimatsmartare förpackning" och "ekologiskt". LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar konsumenters val och gör en livsmedelsprodukt attraktiv? : en studie om livsmedelsval i Nya Zeeland

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Matilda Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :ekologiskt; livsmedelskonsumtion; Nya Zeeland; köpbeteende;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka människors inställning till livsmedel de köper och var och hur de är producerade. Fokus var främst på ekologiska livsmedel, samt vad som motiverade konsumenterna i studien till ett visst köpbeslut. LÄS MER

 3. 3. Växtnäringsförsörjning i ekologisk odling utan tillförsel av animaliska gödselmedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anton Odhnoff; Zottie Eidstam; [2020]
  Nyckelord :växtbaserad odling; vegan; ekologisk odling; växtnäring; gröngödsling; bördighet; mikroliv; plant-based farming; vegan; organic production; plant nutrient; green manures; soil fertility; microlife;

  Sammanfattning : The study is about plant nutrient supply for an organic, plant-based cultivation system. The purpose has been to find out whether the nutritional supply can be secured by different cultivation methods in an organic plant-based cultivation system. The reason we choose this subject is because of its relevance for the future. LÄS MER

 4. 4. Jag vet att det är bra att köpa ekologiskt, men varför gör jag det inte? : En kvalitativ studie om hur kommunikation genom videoklipp påverkar konsumenters köpbeteende när det kommer till ekologiska livsmedel.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ellen Rooth; Lina Timmermann; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sandra Lindell; [2020]
  Nyckelord :närproducerat; konsumentbeteende; livsmedelskedjan; ekologiskt; andelsjordbruk; gårdsbutiker; bondens marknad; försäljningskanaler; livsmedelskonsument; relationsmarknadsföring; local produce; consumer behaviour; food supply chain; organic; consumer supported agriculture; farm shops; farmer’s market; sales channels; food consumer; relationship marketing;

  Sammanfattning : Matskandaler och onödiga tillsatser i maten har påverkat livsmedelskonsumenters förtroende för livsmedelsindustrin samtidigt som en ökad klimatmedvetenhet och kunskap om hur dagens matproduktion påfrestar klimatet har fått konsumenter att ifrågasätta livsmedelskedjan och hur och var maten produceras. Intresset för att handla mer närproducerad mat ökar och det nya begreppet relationsmat som främst anammats av olika REKO-ringar i Sverige är på uppgång och har uppmärksammats av konsumentgrupper som vill gynna den lokala ekonomin, handla ekologiskt, minska matmil och veta mer om ursprunget till sin mat. LÄS MER