Sökning: "ekologiskt perspektiv i socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden ekologiskt perspektiv i socialt arbete.

 1. 1. Hur en byggherre kan bygga flerbostadshus både lönsamt och hållbart

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Allan Fili; Ali El-Ansari; [2022]
  Nyckelord :Profitability; sustainable development; developer; multifamily housing; Lönsamhet; hållbart byggande; byggherre; flerbostadshus;

  Sammanfattning : Byggsektorn står för en stor del av den svenska ekonomin. I Sverige omsätter byggföretagen omkring 540 miljarder kronor på bygginvesteringar, vilka utgörs av ny-, om- och tillbyggnader av bostäder och lokaler. Majoriteten av Sveriges hushåll bor i flerbostadshus. LÄS MER

 2. 2. Biojetbränsle och Reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Trafikflyghögskolan

  Författare :Eric Oskarsson; [2021]
  Nyckelord :Biojetbränsle; biobränsle; flyg; hållbarhet; globalisering; klimatavtryck; palmolja; höghöjdseffekt; FLYL01; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar förutsättningarna för svenska flygbolags möjlighet att kunna utvecklas i en hållbar riktning inom en tio års period. Förutsättningarna analyseras ur ett politiskt, ekonomiskt, socialt och teknologiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Collective Housing From a Sustainable Perspective : An Investigative Work Within Architecture

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sörman Joel; Jacob Stjerngren; [2020]
  Nyckelord :Environment; Housing; Building; Architecture; Collective; Sustainable; Design; Sustainability; Social; Ecological; Economical; Sharing; Apartment; Apartments; Kollektiv; Boende; Kollektivboende; Kollektivhus; Miljö; Bostäder; Byggnad; Arkitektur; Kollektivt; Design; Hållbarhet; Socialt; Ekologiskt; Ekonomiskt; Delning; Lägenhet; Lägenheter;

  Sammanfattning : The purpose of this work has been to investigate how housing can be designed to be more sustainable and to design a sustainable collective housing based on the information obtained through this work. The concept of sustainability in this report has been divided into two main aspects: ecological and social sustainability. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling i textilslöjden : Ett förhållningssätt i tiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Caroline Rooth; [2017]
  Nyckelord :Återbruk; Jordens resurser; Miljötänk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur textillärarna har förhållit sig till hållbar utveckling i sin undervisning och hur de har implementerat tankesättet i sitt dagliga arbete. Frågeställningarna i studien har varit: Hur arbetar textillärare med hållbar utveckling i sin undervisning och hur upplever lärarna elevernas intresse för hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Utsatthet och stöd på boenden för ensamkommande barn och unga - en studie om upplevelser utifrån boendeform och kön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Lindeus; Marie Sjöström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att beskriva ensamkommande barn och ungas upplevelse av stöd och utsatthet utifrån boendeform och kön. Vidare är syftet att skapa en förståelse för hur eventuella skillnader i upplevelse uppkommit med hjälp av ekologiskt perspektiv, symbolisk interaktionism och genus. LÄS MER