Sökning: "ekonometri"

Visar resultat 1 - 5 av 804 uppsatser innehållade ordet ekonometri.

 1. 1. Mining booms impact on local labor markets in Norrbotten county, Sweden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Axel Andrup; Kristoffer Sundström; [2018]
  Nyckelord :Boom; Labor markets; Mining; Iron ore; Norrbotten; Mineral demand; Mineral supply; Labor demand shock; Econometrics; Mining market; LKAB; Boom; Arbetsmarknader; Gruvdrift; Järnmalm; Norrbotten; Mineralefterfrågan; Mineralutbud; Arbetsefterfrågechock; Ekonometri; Gruvmarknaden; LKAB;

  Sammanfattning : The objective of this thesis has been to analyze whether booms in the iron ore market has any significant effects on local labor markets in certain municipalities in Norrbotten County during the time period 2000-2016. Previous research has established that certain types of booms and busts influenced local labor markets. LÄS MER

 2. 2. Simulating market maker behaviour using Deep Reinforcement Learning to understand market microstructure

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elwin Marcus; [2018]
  Nyckelord :Deep Reinforcement Learning; Machine Learning; Market Microstructure; Market Maker; Financial Agent; Agent Based Modelling; Financial Artificial Markets; Complex Systems; Algorithmic Trading; Tensorforce; keras-RL; PPO; DQN; Dealer Market; Limit Order book;

  Sammanfattning : Market microstructure studies the process of exchanging assets underexplicit trading rules. With algorithmic trading and high-frequencytrading, modern financial markets have seen profound changes in marketmicrostructure in the last 5 to 10 years. LÄS MER

 3. 3. Real växelkurs och arbetslöshet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ljubo Cvijetic; [2017-07-03]
  Nyckelord :Real växelkurs; Arbetslöshet; Ekonometri; Vector Autoregression; Linjär regression;

  Sammanfattning : Den här studien bygger på att tillämpa grundläggande makroekonomiska teorier på historisk data med hjälp av ekonometriska modeller. Syftet med undersökningen är att utreda huruvida ett samband mellan den reala växelkursen och arbetslösheten kan observeras och förtydligas. LÄS MER

 4. 4. Kultur & fritids påverkan på fastighetspriser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Maria Welander; [2017]
  Nyckelord :Ekonometri; Regressionsanalys; Kultur och fritid; Fastighetspriser; Bostadspriser; Den kreativa klassen; Difference-in-Difference; Property prices; Housing prices; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics; Business and Economics;

  Sammanfattning : The study aims to see if there is an impact of culture & leisure on property prices. To determine if there is a correlation method of regression analysis is used. The analysis is applied on two models, which will be called: Kommunmodellen and Staffanstorpsmodellen. LÄS MER

 5. 5. Sequence-to-sequence learning of financial time series in algorithmic trading

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Philip Arvidsson; Tobias Ånhed; [2017]
  Nyckelord :deep learning; machine learning; quantitative finance; algorithmic trading; blackbox trading; lstm; rnn; time series forecasting; prediction; tensorflow; keras; forex; neural network; econometrics; finans; algoritmisk handel; tidsserier; prediktion; maskininlärning; forex; neurala nätverk; tensorflow; keras; kvantitativ finans; lstm; rnn; ekonometri;

  Sammanfattning : Predicting the behavior of financial markets is largely an unsolved problem. The problem hasbeen approached with many different methods ranging from binary logic, statisticalcalculations and genetic algorithms. LÄS MER