Sökning: "ekonometri"

Visar resultat 1 - 5 av 807 uppsatser innehållade ordet ekonometri.

 1. 1. Bestämningsfaktorer för bostadsrättspriser : En ekonometrisk paneldatastudie över bostadsrättsprisers utveckling i Sverige 1996–2018

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Joel Johnsson; Max Ehrnström; Filip Halldén; [2021]
  Nyckelord :Ekonometri; bostadsrättspris; fixed effect; makrotillsynsverktyg; bolånetak;

  Sammanfattning : The Swedish housing market is a frequently debated topic where the focus is often concentrated on the rise in prices in recent years and the risks that transpire from it. On the other hand, studies on the price development of tentan-owned real estate are not as well represented nor debated. LÄS MER

 2. 2. Hur ser sambandet ut mellan andelen singelhushåll och olika samhällsvariabler? : En analys kring singelhushållsbildningen och dess utveckling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joe Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Enpersonshushåll; singelhushåll; hushållsbildning; ekonometri; regression; paneldata; fasta effekter;

  Sammanfattning : Målet med uppsatsen har varit att identifiera sambandet mellan flera kvantitativa samhällsvariabler och andelen singelhushåll i Sverige för att utöka förståelse kring inhemska hushållsbildningen. Tidigare forskning har nämligen visat att andelen singelhushåll inom en region är starkt påverkad av flera faktorer, såväl ekonomiska som sociala, demografiska och geografiska. LÄS MER

 3. 3. Borta låg men hemma lägst : Importprisernas roll för inflationen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Adrian Cullberg; Martin Olsson; [2019]
  Nyckelord :inflation; import; importpriser; importprisinflation; Sverige; 2008; finanskrisen; Phillipssambandet; Phillipskurvan; ekonometri;

  Sammanfattning : Trots minusränta, kvantitativa lättnader och positiv BNP-tillväxt är inflationen i Sverige 2012 till 2016 närmast obefintlig. Liknande mönster visar sig i stora delar av världen där inflationen under återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008 inte beter sig som förväntat. LÄS MER

 4. 4. Mining booms impact on local labor markets in Norrbotten county, Sweden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Axel Andrup; Kristoffer Sundström; [2018]
  Nyckelord :Boom; Labor markets; Mining; Iron ore; Norrbotten; Mineral demand; Mineral supply; Labor demand shock; Econometrics; Mining market; LKAB; Boom; Arbetsmarknader; Gruvdrift; Järnmalm; Norrbotten; Mineralefterfrågan; Mineralutbud; Arbetsefterfrågechock; Ekonometri; Gruvmarknaden; LKAB;

  Sammanfattning : The objective of this thesis has been to analyze whether booms in the iron ore market has any significant effects on local labor markets in certain municipalities in Norrbotten County during the time period 2000-2016. Previous research has established that certain types of booms and busts influenced local labor markets. LÄS MER

 5. 5. Simulating market maker behaviour using Deep Reinforcement Learning to understand market microstructure

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elwin Marcus; [2018]
  Nyckelord :Deep Reinforcement Learning; Machine Learning; Market Microstructure; Market Maker; Financial Agent; Agent Based Modelling; Financial Artificial Markets; Complex Systems; Algorithmic Trading; Tensorforce; keras-RL; PPO; DQN; Dealer Market; Limit Order book;

  Sammanfattning : Market microstructure studies the process of exchanging assets underexplicit trading rules. With algorithmic trading and high-frequencytrading, modern financial markets have seen profound changes in marketmicrostructure in the last 5 to 10 years. LÄS MER