Sökning: "ekonomi alkohol"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden ekonomi alkohol.

 1. 1. Får jag vägra alkohol- och drogtester med hänsyn till min personliga integritet? - Arbetsrättsliga problem vid alkohol- och drogtestning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Smilla Engdahl; Sara Kellheim; [2023]
  Nyckelord :alkohol; droger; tester; Europakonventionen; personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En individs rätt till personlig integritet är grundlagsskyddad i ”Regeringsformen” (RF) 2:6 och konventionsskyddad i artikel 8 i Europakonventionen. Svensk lag reglerar däremot inte alkohol- och drogtestning. LÄS MER

 2. 2. Problematiska Sponsorskap I Allsvenskan : En kvalitativ studie om fotbollsföreningars etiska och ekonomiska ställningstagande vid sponsorskap och dess påverkan på samhället.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Österblom; Noa Ljung; [2023]
  Nyckelord :Ethics; sponsorship; football associations; CSR; legitimacy; economic ethics and institutional change; Etik; sponsorskap; fotbollsförening; CSR; legitimitet; ekonomisk etik och institutionell förändring;

  Sammanfattning : Sponsring är en viktig intäktskälla för idrottsföreningar i Sverige, där mycket gott kan komma från olika sponsorskap men även leda till svåra etiska ställningstaganden för föreningarna. Även om Riksidrottsförbundet (RF) har en tydlig policy gällande att inte uppmuntra till användning av tobak, narkotika, dopning och alkohol finns det fortfarande föreningar som låter sig bli sponsrade av dessa typer av företag, framförallt i övriga världen, men även i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Pornografikonsumtion hos unga flickor och pojkar med olika socioekonomisk- och etnisk bakgrund – en kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Öhlund; [2021]
  Nyckelord :Pornografi; risktagande; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund. Pornografi har visat sig vara korrelerat med flera sexuella riskbeteenden bland unga. Pornografikonsumtion blir allt vanligare bland unga, men litet är känt om hur kön, socioekonomisk bakgrund och etnicitet påverkar ungas pornografikonsumtion. Syfte. LÄS MER

 4. 4. Chemical recycling of cotton-based waste textiles by sulfuric acid hydrolysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Edvin Ruuth; [2020]
  Nyckelord :recycling; hydrolysis; cotton; waste textiles; sulfuric acid; glucose; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Large amounts of waste textiles are produced annually, of which only a small fraction is recycled currently. The purpose of this study was to develop a method to recycle cotton-based waste textiles chemically that can be coupled to the production of biofuels or green chemicals. LÄS MER

 5. 5. Rusdrycksförbudet 1922 : En fallstudie om omröstningen angående förbudet mot alkohol 1922 med Luleå i fokus

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ali Moslem; [2020]
  Nyckelord :rusdrycksförbudet 1922;

  Sammanfattning : .... LÄS MER