Sökning: "ekonomi art"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden ekonomi art.

 1. 1. Content Marketing : varumärkesbyggnad inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emile Ramini; Pontus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Content; Content marketing; Branding; Marketing communication; Storytelling. !; Content; Content marketing; Varumärke; Varumärkesbyggande; Marknadskommunikation; Storytelling;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har öppnat upp hela världen som konkurrensfält för modevarumärken. Alltsåkan det vara ännu svårare att nå fram och väcka intresse på grund av nya digitala kanaler som företag kan använda i sin marknadskommunikation. LÄS MER

 2. 2. Införandet av MiFID II : En förändrad framtid för finansinstituten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Robin Hermansson; Simon Lindell; [2018]
  Nyckelord :MiFID II; bolagsstyrning; finansiell rådgivning; belöningssystem; opportunism;

  Sammanfattning : Financial advisors has a responsibility to cater customers needs, but are at the same time controlled through corporate governance to benefit their employer, which has caused troubles regarding opportunism. MiFID II intends to regulate opportunism through more documentation and regulations on commission. LÄS MER

 3. 3. Form from flat : Exploring emergent behaviour in woven textiles

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kathryn Walters; [2018]
  Nyckelord :jacquard weaving; three-dimensional woven textile; paper yarn; emergent behaviour; synergistic combination; form; textile design.;

  Sammanfattning : The character of woven textiles is dependent on both the materials and the loom technology used. While digitally-controlled jacquard looms are a major development in weaving technology, they have mostly been used in developing representational and pictorial weaving. LÄS MER

 4. 4. Bilden av bilden : En studie om kunskapssynen och förväntningarna kring det föreslagna gymnasiegemensamma ämnetEstetiska uttryck 50p – Bild

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Caroline Marjoniemi; [2018]
  Nyckelord :Pedagogik; bildlärare; bildämnet; bild; gymnasiebildlärare; läroplansteori; styrdokument; kunskapskrav i bild; centralt innehåll i bild; syfte i bild; bildundervisning; estetiska uttryck; estetisk verksamhet; SOU Framtidsvägen; Nationell Estetisk Kongress; gymnasiegemensamt estetämne; gymnasiebild.;

  Sammanfattning : 2011 föll det obligatoriska ämnet Estetisk verksamhet bort ur läroplanen. I år, 19:e juni 2018 röstar regeringen om ett förslag som gör att de estetiska ämnena återigen blir obligatoriska. Syftet med studien är att belysa frågor kring vad som händer om förslaget går igenom. LÄS MER

 5. 5. Konst i marknadsföring? : Hur konstnärer kontra marknadsförare förhåller sig till användandet av konst i marknadsföringssyfte

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maja Hjort; Niklas Karlsson; [2018]
  Nyckelord :marketing; art; capital; risk; marknadsföring; konst; kapital; risk;

  Sammanfattning : Studiens syfte ämnar söka förståelse i vad konsten bidrar med i marknadsföringsväg, men även undersöka de upplevda riskerna ett samarbete kan medföra. Studien är utförd med en kvalitativ ansats. LÄS MER