Sökning: "ekonomi grounded theory"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden ekonomi grounded theory.

 1. 1. Planeringsinstrument för aktiv tillgänglighet: En jämförelse av Place Syntax Tool och MOVE Meter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Miriam Alme; Anna Lundberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Human geography; urban planning; accessibility; accessibility instruments active accessibility; ; Planning Support SystemsPlace Syntax Tool; MOVE Meter; land use and transport integration;

  Sammanfattning : To develop sustainable and accessible cities there is a need to integrate mobility and land use planning. A focus is furthermore required on active accessibility; to be able to reach activities and services by a combination of walking, cycling, connection to public transport and land use. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing : en studie om konsumentens relation till ett företag

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lina Karlsson; Josefine Hjelte; [2021]
  Nyckelord :Social media; Influencer marketing; Consumer behavior; Credibility; Relationshipmarketing; Attitude; Brand loyalty; Sociala medier; Influencer marketing; Konsumentbeteende; Trovärdighet; Relationsmarknadsföring; Attityd; Varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Idag är sociala medier en stor del av många människors liv och något som utvecklats markant de senaste åren. Många företag figurerar därför på sociala medier och samarbetar med kända profiler och influencers för att kommunicera ut sina produkter. LÄS MER

 3. 3. Impact of Artificial Intelligence on Management and Leadership in Research & Development : A Case Study of Thermo Fisher Scientific

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jianwei Liang; Somar Al-Walai; [2021]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; leadership; management; R D; innovation;

  Sammanfattning : Background: In current business world, big data and Artificial Intelligence (AI) implementation in daily business has become a mega-trend in different organization functions across various industries. The questions of what impacts against management and leadership can be expected with AI application, and how to make the most of AI application to achieve innovation success have become extremely interesting for business leaders, especially in R&D department which is considered to be innovation locomotive of a company. LÄS MER

 4. 4. Transpersoners erfarenheter av diskrimineringpå arbetsmarknaden

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Erik Ardeman; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmarknadsdiskriminering; transpersoner; struktureringsteorin; transvänliga arbetsplatser; icke transvänliga arbetsplatser; Hbtq; Workplace discrimination; transgender people; The theory of structures; Trans-friendly workplaces; Non Trans-friendly workplaces;

  Sammanfattning : Diskriminering mot transpersoner är ett omfattande problem på arbetsmarknaden. Samtliga forskningsresultat påvisar att transpersoner utsätts för olika diskriminerande handlingar på deras arbetsplatser. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares planerade undervisning och tysta kunskap i hållbar utveckling : Utifrån hållbar utvecklings tre dimensioner, ekologi, ekonomi och sociala relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Nygård; [2020]
  Nyckelord :Ecology; economics; sustainable development; social relations; quiet knowledge; Ekologi; ekonomi; hållbar utveckling; sociala relationer; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord för att belysa och förklara hållbar utveckling utifrån de tre dimensioner som bör tas i beaktning i förskolans verksamhet, de är ekologi, sociala relationer och ekonomi. Detta utifrån förskollärarnas planerade undervisning men också från den tysta kunskap de förmedlar till barnen. LÄS MER