Sökning: "ekonomi resultat och kassaflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden ekonomi resultat och kassaflöde.

 1. 1. Investeringseffektiviteten i svenska lantbruksföretag : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Mårten Borell; Oskar Jansson; [2020]
  Nyckelord :kassaflöde; investering; amortering; banklån; eget kapital; soliditet; vinstmarginal; cash flow statement; avskrivning; rörelsekapital; Rt; effektivitet; produktivitet;

  Sammanfattning : Ett Lantbruksföretag som vill investera eller konsolidera kräver olika strategier för hur de skall gå till väga när de placerar sitt resultat. Men hur ser företagarnas strategier ut för hur de placerar sitt resultat från verksamheten? Studien syftar till att undersöka hur företagare resonerar kring sina placeringar av resultat från verksamheten och hur väl deras tänkta strategi stämmer överens med vad som skett i företagets ekonomi under en 10 års period. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan en goodwillnedskrivning och framtida ekonomiska utfall : En kvantitativ studie baserad på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Gullholm; Malin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Intangible assets; goodwill; goodwill impairment; cash flow; earnings; dividend; IAS 36; Immateriella tillgångar; goodwill; goodwillnedskrivning; kassaflöde; resultat; utdelning; IAS 36;

  Sammanfattning : Titel: Sambandet mellan en goodwillnedskrivning och framtida ekonomiska utfall Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Anna Gullholm och Malin Karlsson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: Juni - 2019  Syfte: Syftet med studien är att identifiera om en nedskrivning av goodwill enligt IAS 36 har effekter på framtida utfall såsom kassaflöde, resultat och utdelning i svenska företag noterade på Nasdaq Stockholm och NGM. Metod: Denna kvantitativa studie tillämpar en hypotetisk-deduktiv forskningsansats och har ett positivistiskt synsätt som vetenskaplig utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Cashless society: Is there a relationship between innovation and cash circulation in economy?

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Glennow; Alexandra Granström; [2019]
  Nyckelord :Cashless society; cashless; innovation; cash circulation; currency in circulation; Global Innovation Index; money; digital payments; research and development;

  Sammanfattning : Around the globe, countries move away from banknotes and coins in the favor of digitized payments. A number of findings from academic research conclude various benefits associated with decreased cash usage, such as enhanced economic development, less costs for governments and banks, financial transparency as well as lower economic-related crime rates. LÄS MER

 4. 4. Forecasting Stock Index using Deep Learning and how it can be applied in the financial sector

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Saleh Saleh Abbas; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The idea of predicting the stock market has existed for hundreds of years. From the pre-industrial age of japan investors used candlestick patterns to predict the movement of rice prices, to the modern age of high frequency robot traders. LÄS MER

 5. 5. Nyckeln till god ekonomi : En studie som undersöker om K2‐redovisande bostadsrättsföreningar bör komplettera årsredovisningen med en kassaflödesanalys för att ge en bättre bild av ekonomiskt välmående

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Perneryd; Hanna Peterson; [2016]
  Nyckelord :K-regulations; K2; statement of cash flows; housing associations; K-regelverk; K2; kassaflödesanalys; bostadsrättsförening;

  Sammanfattning : Bakgrund: En bostadsrättsförening är ingen kommersiell verksamhet och drivs inte i vinstsyfte. Resultaträkningen kan därmed inte anses avgörande för bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående. LÄS MER