Sökning: "ekonomi sjukhus"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden ekonomi sjukhus.

 1. 1. En vilande Törnrosa : Alnarps rehabiliteringsträdgårds ändrade användning och mening

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Charlotta Widebeck; [2023]
  Nyckelord :Alnarps rehabiliteringsträdgård; Alnarpsmetoden; dwelling; evidensbaserad design; hälsoträdgård; plats och mening; rehabiliteringsprogram; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Alnarps rehabiliteringsträdgård ligger på Sveriges lantbruksuniversitets campus och är två hektar. Den är utformad specifikt för rehabilitering av personer med stressrelaterade sjukdomar utifrån en särskild modell som grundas i forskning från SLU. LÄS MER

 2. 2. A Circular Solution for Plastic Waste Within Healthcare : A fully implementable solution for creating a circular end-of-life option for plastic waste using chemical recycling

  Master-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Bharghav Ganesh; Iliass Temsamani; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With a growing awareness of the environmental impacts associated with the disposal of healthcare plastic consumables through conventional end-of-life methods, such as landfilling and incineration, there is an increasing need to adopt more sustainable practices. This thesis explores the development of an alternative, circular economy-based solution to manage plastic waste generated by the healthcare sector, focusing on the identification of circular end-of-life strategies. LÄS MER

 3. 3. Towards Interoperability in Healthcare : Coopetition in Medical Technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Axel Herner; Oskar Johansson; [2023]
  Nyckelord :Healthcare; Co-opetition; Interoperability; Standards; Medical Technology; Responsibility; Accountability; Sjukvård; Co-opetition; Interoperabilitet; Standarder; Medicinteknik; Ansvar; Ansvarsutkrävande;

  Sammanfattning : Purpose - This study aims to provide an understanding of co-opetition as a strategy when medical technology companies collectively develop interoperability solutions for hospitals.     Method - The study is an explorative multiple-case study involving medical technology companies, hospitals, and industry experts. LÄS MER

 4. 4. Circular Economy in Single-Use Medical Device Industry : Barriers, Enablers and Design Tool

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Akshat Jain; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Healthcare waste is on an all-time high with single-use devices being one of the largest contributors. With the onset of Covid-19, this issue has become highly visible and has led to global concerns being raised around the environmental footprint of the healthcare sector and the need to reduce the waste generated by shifting away from single-use devices. LÄS MER

 5. 5. Metodutveckling och påbörjan till validering med HPLC för formalin

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Johansson; Hanne Pettersson; [2022]
  Nyckelord :HPLC; formalin; formaldehyd; metodutveckling; validering; kalibrering;

  Sammanfattning : Formalin är ett ämne som finns naturligt både i naturen och i människokroppen. Formalin syntetiseras i dagsläget industriellt bland annat på grund utav sina goda egenskaper för desinficering. Det används till exempel i autoklaver på sjukhus för sterilisering av verktyg. LÄS MER