Sökning: "ekonomisk analys"

Visar resultat 21 - 25 av 1039 uppsatser innehållade orden ekonomisk analys.

 1. 21. Den svenska textilbranschens väg mot en cirkulär ekonomi

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Carlsson; Alva Hägerström; [2021]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; incitament; re:applikationer; samarbete; textilier; återanvändning;

  Sammanfattning : Sverige konsumerar idag som om det finns betydligt mer resurser än vad som faktiskt finns tillgängligt på vår jord och textil är den femte högsta kategorin när det kommer till utsläpp av växthusgaser. Detta har politiker bland annat inom Sverige och på EU-nivå fått upp ögonen för och har tagit fram handlingsplaner för en cirkulär ekonomi. LÄS MER

 2. 22. Återbruk av byggprodukter i nybyggnation av bostäder - en studie av klimatpåverkan, kostnad och genomförbarhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Filip Simonsson; [2021]
  Nyckelord :Återbruk. Cirkulärt byggande. Koldioxidekvivalent. Byggprodukter. Flerbostadshus. Nybyggnation. Radiatorer. Aluminiumprofiler.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2018 the Swedish construction and real estate industry accounted for 21 % of the country’s greenhouse gas emissions. In 2045, Sweden aims to reach net zero emissions of greenhouse gases. LÄS MER

 3. 23. Bevarande som mål och strategi för att motverka gentrifiering : En fallstudie av utvecklingen i Sofielunds verksamhetsområde

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mattias Csanady Widlund; Gustaf Bofält; [2021]
  Nyckelord :Gentrifiering; BID; Urban förnyelse; låga hyror; governance; kultur; autenticitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker möjligheter och risker med att bedriva urban förnyelse vars intention är en utveckling som bygger på ett bevarande. Vår forskning bygger på en fallstudie av Sofielunds verksamhetsområde, en områdestyp bestående av verksamheter och industri i en central del av staden. LÄS MER

 4. 24. Problematiska individer eller ett problematiskt system? : En analys av politiska partiers framställningar av problem kring psykisk ohälsa, vård och stödinsatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Norman Dömstedt; [2021]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; psykiatrisk vård; politiska partier; framställningar; brister; problem.;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa orsakar ofta ett stort lidande för både drabbade individer och deras närstående. Hur politiker sätter ramar och fördelar resurser påverkar i hög grad hur vård, behandling och stödinsatser fungerar i praktiken. LÄS MER

 5. 25. Solenergi i Sub-Sahara : En analys och konceptualisering av affärsmodeller på BoP-marknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sima Sarawaran; Lovisa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Business Models; Business Model Canvas; Bottom of the Pyramid; Solar Energy; Value Creation and Value Delivery.; Affärsmodeller; Business Model Canvas; Bottom of the Pyramid; Solenergi; Värdeskapande och Värdeerbjudande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än två tredjedelar av befolkningen i Sub-Sahara i Afrika lever idag i energifattigdom, vilket har drabbat de fattigaste på BoP-marknaderna värst. Tidigare forskning har visat att företagande inom energibranschen kan stimulera en ekonomisk tillväxt på BoP-marknaden i Sub-Sahara. LÄS MER