Sökning: "ekonomisk analys"

Visar resultat 6 - 10 av 1039 uppsatser innehållade orden ekonomisk analys.

 1. 6. Meningsbärande berättelser om europeisk stormaktstid i 70- och 80-talens historiska läroböcker : En analys av textens struktur med tema maktförhållanden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emmy Adamson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna undersökning har syftet varit att undersöka historieskrivningen och textens struktur i tre olika historiska läroböcker om den europeiska stormaktstiden. Utefter textens narrativa struktur har det varit möjligt att undersöka vilken mening som förmedlas i läroböckerna. LÄS MER

 2. 7. En komparativ analys av effektiviteten mellan fysisk aktivitet och antidepressiva läkemedel som behandling vid mild till måttlig depression.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Lejla Lokmic; [2022]
  Nyckelord :Antidepressiva läkemedel; BDNF; depression; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Depression is a very common public disease that can lead to social and economic burdens in the society and has been shown to increase in recent decades. The symptoms that define depression are melancholic mood, loss of interest in previously enjoyable activities, loss of joy and loss of energy (greater fatigue than usual). LÄS MER

 3. 8. JAS 39 GRIPEN - En samtalsintervjustudie om den ekonomiska betydelsen av JAS 39 Gripen för det svenska Försvaret och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Katarina Mäkelä; [2021-12-13]
  Nyckelord :JAS 39 Gripen; ekonomisk betydelse; Sverige; Försvaret;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska hur utvalda respondenter har själva tolkat projektet JAS 39 Gripens ekonomiska betydelse på det svenska försvaret och Sveriges. Målet är att se om JAS 39 Gripen projektet har öppnat upp nya möjligheter till försvaret samt nationen och därmed fått en ekonomisk betydelse. LÄS MER

 4. 9. Mellan Paternalism och Professionalism. Företaget, ledarskapet och idealen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leif Hansson; [2021-09-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att något belysa arbetsgivarsidan i Ådalen under perioden 1907-1930. Analysen drivs som en fallstudie av Kramfors AB samt Johan Mannerheims ledarskap och agerande som VD i relation till tidens utmaningar, möjligheter och förändrade ideal. LÄS MER

 5. 10. Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Angberg Björdén; Malin Hellström Krog; [2021-08-13]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; havsodling; småskaligt vattenbruk; regenerativ havsodling; hållbar utveckling; blå tillväxt; kustzonplanering; marina resurser; socio-kulturella värden; blue community gardens; ocean farming; small scale aquaculture; regenerative ocean farming; sustainable development; blue growth; coastal planning; blue resources; socio-cultural values;

  Sammanfattning : Marina kolonilotter startade som föreningsbaserade småskaliga odlingar av musslor, ostron och alger i Danmark och har på tio år blivit etablerat på många platser i landet. I Sverige är fenomenet fortfarande relativt okänt, men havet är ett hett ämne och projekten som kretsar kring havet blir bara fler längs Sveriges västkust. LÄS MER