Sökning: "ekonomisk frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden ekonomisk frågeställning.

 1. 1. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
  Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER

 2. 2. En hållbar och värdeskapande affärsmodell : En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Johansson; Elina Berglund; [2020]
  Nyckelord :Business model; BMI; CSR; resources; SBMI; sustainability; value; TBL; Affärsmodell; BMI; CSR; hållbarhet; resurser; SBMI; värde; TBL;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En hållbar och värdeskapande affärsmodell - En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen. Författare: Elina Berglund & Matilda Johansson Nyckelord: Affärsmodell, BMI, CSR, hållbarhet, resurser, SBMI, värde, TBL. LÄS MER

 3. 3. Intern kommunikation inom Svenska Handelsbanken AB, utifrån ett kontorschefsperspektiv : Vikten av organisatorisk strategi och kultur för den interna kommunikationsprocessen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Simon Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Internal Communication; Effective Communication; Strategy; Corporate Culture; COVID-19; Intern kommunikation; effektiv kommunikation; strategi; företagskultur; COVID-19;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Banker spelar en viktigt roll i det finansiella systemet. Tidigare finansiella kriser och skandaler har ofta relaterats till bristfällig hantering av strategi och intern kontroll inom banker. Vikten av en väl fungerande intern kontroll inkluderande intern kommunikation inom banker har därmed blivit allt större. LÄS MER

 4. 4. I väntan på fred: En kvalitativ fallstudie om Afrikanska Unionens konfliktförebyggande arbete

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Erichs Lång; Tim Tinghammar Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Afrika; Afrikanska Unionen; konflikt; ekonomi; internationell politik; konfilktförebyggande arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Afrikanska Unionen (AU), och dess hittills misslyckade arbete för att skapa ett fredligt och stabilt Afrika. Uppsatsen analyserar varför så få resultat kan ses av AU:s insatser. LÄS MER

 5. 5. Kamratanda mitt bland arsenik, svavel och giftgaser : En studie av metallindustriarbetarförbundets arbete för dess medlemmar på Rönnskärsverket mellan 1930–1950

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Måns Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Rönnskär; Metallindustriarbetareförbundet; fackförbund; maktanalys; Foucault; yrkesskador; yrkesskadeersättning; arsenik; svavel; cancer; Skellefteå; smältverk; Boliden; industrihistoria; arbetsplatskonflikter;

  Sammanfattning :  SAMMANFATTNING Under 1900-talets första hälft kom Skellefteåbyggden i Västerbotten att genomgå en dramatisk förändring när ett omfattande fynd av malmförande berg påträffades ca 3 mil utanför Skellefteå stad. Snart etablerades gruvbolaget Boliden AB för att påbörja brytning av malmen. LÄS MER