Sökning: "ekonomisk frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden ekonomisk frågeställning.

 1. 1. En hållbar och värdeskapande affärsmodell : En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Johansson; Elina Berglund; [2020]
  Nyckelord :Business model; BMI; CSR; resources; SBMI; sustainability; value; TBL; Affärsmodell; BMI; CSR; hållbarhet; resurser; SBMI; värde; TBL;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En hållbar och värdeskapande affärsmodell - En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen. Författare: Elina Berglund & Matilda Johansson Nyckelord: Affärsmodell, BMI, CSR, hållbarhet, resurser, SBMI, värde, TBL. LÄS MER

 2. 2. Intern kommunikation inom Svenska Handelsbanken AB, utifrån ett kontorschefsperspektiv : Vikten av organisatorisk strategi och kultur för den interna kommunikationsprocessen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Simon Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Internal Communication; Effective Communication; Strategy; Corporate Culture; COVID-19; Intern kommunikation; effektiv kommunikation; strategi; företagskultur; COVID-19;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Banker spelar en viktigt roll i det finansiella systemet. Tidigare finansiella kriser och skandaler har ofta relaterats till bristfällig hantering av strategi och intern kontroll inom banker. Vikten av en väl fungerande intern kontroll inkluderande intern kommunikation inom banker har därmed blivit allt större. LÄS MER

 3. 3. Hur fysisk aktivitet kan främjas vid stillasittande skrivbordsarbete : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sonja Rapinoja Björkquist; [2020]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; kontorsarbete; skrivbordsarbete; stillasittande livsstil; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Introduktion: Fysisk aktivitet främjar hälsan och minskar risken för sjukdom och för tidigdöd. Enligt WHO är fysisk aktivitet kroppslig rörelse som höjer energiförbrukningen jämförtmed vila och aktiverar skelettmuskulaturen. LÄS MER

 4. 4. Makroekonomiska faktorers påverkan på bostadsbyggandet : En studie om makroekonomiska nyckeltal med fokus på bostadsproduktionen och alternativa lösningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ali Hussein Luay; Manfred Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Macroeconomics; Principles; Housingproduction; Interest Rate; Inflation; Growth; Makroekonomi; Principer; Bostadsproduction; Räntesats; Inflation; Tillväxt;

  Sammanfattning : Det råder inga tvivel om att det finns en bostadsproblematik i Sverige, flertalet studier har bekräftat att människors avsaknad av bostäder är ett problem som bara växer sig starkare med tiden. Problematikens uppkomst och de breda arsenalet av aspekter som påverkar den är komplext. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning i tre branscher : En komparativ innehållsanalys av nio svenska företags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Stener; Pernilla Siverot; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; TBL; Signaling Theory; GRI; Stakeholders; Legitimacy; Hållbarhetsredovisning; CSR; TBL; Signalteori; GRI; Intressenter; Legitimitet;

  Sammanfattning : Datum:                    9 juni 2020 Nivå:                        Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:              Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare:              Pernilla Siverot       Olivia Stener                                    (97/04/01)               (97/11/09)        Titel:                        Hållbarhetsredovisning i tre branscher: En komparativ innehållsanalys av nio svenska företags hållbarhetsrapporter Handledare:            Esbjörn Segelod Nyckelord:              Hållbarhetsredovisning, CSR, TBL, Signalteori, GRI, Intressenter,  Legitimitet Frågeställning:       Hur framställer företag i branscherna telekommunikation, livsmedel och medicin sina hållbarhetsrapporter utifrån kravet på väsentlighet? Syfte:                       Denna studie syftar till att analysera hållbarhetsrapporter utifrån vad företagen själva anser vara väsentligt, med fokus på signalteorin och andra kompletterande teorier. Detta genom att analysera hållbarhetsrapporter inom de tre branscherna telekommunikation, livsmedel och medicin. LÄS MER