Sökning: "ekonomisk hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 449 uppsatser innehållade orden ekonomisk hållbarhet.

 1. 1. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Jalilvand Forslund; Vera Celia Öster; [2021]
  Nyckelord :småskalig odling; ätbara perenner; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. LÄS MER

 2. 2. En jämförelsestudie av fritidsbåtar mellan The Candela Seven och AMT 230 GP

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Arpat Pulat; Tayierjiang Zaierding; [2021]
  Nyckelord :Electric boat; internal combustion engine; functionality; sustainability; profitability; energy consumption; sliding resistance; propeller rotation.; Eldrivenbåt; förbränningsmotor; funktionalitet; hållbarhet; lönsamhet; energiförbrukning; glidmotstånd; propellerrotation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete går ut på att utföra en analys i form av en jämförelsestudie av två fritidsbåtar med funktions, ekonomisk samt hållbarhetsaspekter i fokus. Projektet utgår samt är inriktad på en eldrivenbärplansbåt The Candela Seven från elmotorbåtsproducent Candela Speed Boat AB där båten jämförs med motorbåten AMT 230 GP från Advanced Marine Tech Premium Boats och utvärderas dels med hjälp av Havsmiljöinstitutets samarbete mellan olika institutioner i Sverige som referensram. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Development of Neurofeedback Device

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel De Geer; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Life Cycle Assessment; Design for Disassembly; Eco Design; Life Cycle Scenarios; Hållbar utveckling; Livscykelanalys; Design för demontering; Eco Design; Scenarion för livscykel;

  Sammanfattning : Mendi (Mendi, 2020) is a company founded to provide accessibility of brain enhancement training to the ordinary citizen, they reside in Stockholm, Sweden. The Mendi brain training headset has been developed to aid users using neurofeedback. LÄS MER

 4. 4. Ska vi låta städerna gro? - En studie om stadsodling som planeringsstrategi för hållbarhet i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Antonia Johansson; [2021]
  Nyckelord :urban gardening; urban agriculture; urban planning; green infrastructure; sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : In search of sustainable cities, the compact green city has become an ideal for urban planners globally and green infrastructure has been reevaluated since raised awareness of the multifunctions of greenery. Consequently, the interest in urban agriculture has been renewed and new forms of projects are currently being established internationally. LÄS MER

 5. 5. The development of an efficient wild boar meat supplychain : Opportunities, challenges, and limitations from a case study of Swedish game suppliers and hunters

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Oscar Wennborg; [2021]
  Nyckelord :wild boar supply chain; food safety; wild game meat;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create a better understanding of how an efficient supply chain of wild boar meat can be developed in Sweden. The sales of wild boar meat are regulated by legislations to assure food safety since the meat can contain pathogens, parasites, compared to most other Swedish game species. LÄS MER