Sökning: "ekonomisk historia göteborg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ekonomisk historia göteborg.

 1. 1. Vilken hållbar utveckling? En studie av ryska och svenska studenters uppfattningar av begreppet hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Thomas Röstell; Marina Ädel; [2012-09-11]
  Nyckelord :hållbar utveckling; utbildning; uppfattningar; Ryssland; Sverige;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling har allt sedan Brundtlandrapporten år 1987 blivit mer och mer använtöver hela världen. Begreppet kan dock definieras på många olika sätt och uppfattas olika av olikaaktörer i samhället. Ambivalensen kring begreppet har på en internationell nivå lett till svårlöstakonflikter mellan stater. LÄS MER

 2. 2. En plats att bo på? : hyresnivåernas nivåfluktuationer 1999 - 2007

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Tomas Ibsen Göransson; [2011]
  Nyckelord :Historia; ekonomisk historia; gentrifikation; bostäder; regioner; hyresrätter; boendekostnader;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to present and analyze the yearly expenses for Swedish rental apartments during the period 1999 to 2007. At the end, it will give the reader a general picture of how the cost-level has fluctuated depending on the production year when the apartment building was finished, and where the same building is located. LÄS MER