Sökning: "ekonomisk historia"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden ekonomisk historia.

 1. 1. Security Transaction Taxes and Long-Term Volatility

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Guillem Ventura I Gabarró; [2021]
  Nyckelord :Securities tax; financial transaction tax; volatility; financial market; Tobin tax;

  Sammanfattning : The impact of Security Transaction Taxes (STTs) on the financial market has been studied by authors for decades, showing mixed results between positive, negative, or insignificant relations between STTs and financial volatility. This thesis adds a new approach to previous studies by taking an innovative long-term approach to the topic, analysing the effect of both the New York State STT (1905 – 1981) and the United States STT (1914 – 1966) on volatility in the New York Stock Exchange (NYSE) and NASDAQ as measured by the S&P500 Index. LÄS MER

 2. 2. Laga syn : En komparativ studie av det yngre indelningsverkets avveckling i Skaraborg via torpsyneprotokoll åren 1845-1902

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Andersson Staf; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har följt skicken på soldattorp under det yngre indelningsverkets sista 50 år. Frågeställningen var om det gick att se att se någon förändring i torpens skick och kostnader för deras underhåll över tid, och i så fall hur? Hur påverkade i så fall det yngre indelningsverkets nedmonterande skicket på torpen? Källmaterialet har varit torpsyneprotokoll och platsen för studien har varit Höjentorps kompani på Skaraborgs regemente. LÄS MER

 3. 3. Konvergens och ökad effektivitet? : En undersökning av europeiska sjukvårdssystem efter 1950.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Nicklas Sandström; [2020]
  Nyckelord :Universalism; Social insurance systems; Health care; Health care expenditures and Economic history;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis examines convergence and increased efficiency in European healthcare systems after 1950 and beyond. The countries that is included in the study are Sweden, Norway, Finland, Denmark, Germany, the Netherlands, and the United Kingdom. LÄS MER

 4. 4. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Björksell; [2020]
  Nyckelord :jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Sammanfattning : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. LÄS MER

 5. 5. Försörjningsvillkor i brytningstid : Flottarens arbetsvillkor i förändring under 1930-talet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Petrus Forsgren; [2020]
  Nyckelord :Log driving; institutional change; economic development; working terms; economic history; Flottning; institutionell förändring; ekonomisk utveckling; arbetsvillkor; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : Living conditions in periods of transitions. Changing working conditions of the log-driver during the 1930s. Petrus Forsgren, Economic History Bachelor Degree, Umeå University Autumn 2020. LÄS MER