Sökning: "ekonomisk organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade orden ekonomisk organisation.

 1. 1. Det interorganisatoriska lärandet i coopetition mellan banker och fintechbolag : Hur lärandet går till i en relation som genomsyras av både samarbete och konkurrens.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Annie Dämbäck; Sofie Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Interorganizational learning; Coopetition; Absorptivelearning capacity; Fintech companies; Banks; Power; Interorganizational dependence; Digitization; Finance; Interorganisatoriskt lärande; Coopetition; Absorberande inlärningskapacitet; Fintechbolag; Bank; Makt; Beroende; Digitalisering; Finansmarknaden;

  Sammanfattning : Introduktion Digitaliseringen har lett till att flera nya aktörer trätt in på finansmarknaden och kundbehov har ändrats. Bankerna har därför behövt genomgå förändringar för att klara sig på marknaden. Detta har de gjort genom att bland annat ha ingått samarbeten med fintechbolag. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av arbetstidsförkortning

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ivana Bumbaroska; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskor; arbetstidsförkortning; upplevelser;

  Sammanfattning : In order to reduce risk for burnout, discussions about reducing working hours (RWH) have taken place, as well a need for it has been acknowledged. This study focuses on the phenomena of RWH within emergency clinics. Consequently 12 nurses' own experiences of RWH reforms at two emergency clinics have been investigated. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer vid implementering av artificiell intelligens

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Wilhelm Abele; Simon Starfelt; [2020]
  Nyckelord :artificial intelligence; AI; AI-implementation; AI implementation; automation; data; big data; organization; success factors; machine learning; business value; business drivers; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; data; big data; organisation; framgångsfaktorer; automatisering; företag; affärsvärde; AI-implementering; implementering;

  Sammanfattning : Titel: Framgångsfaktorer vid implementering av artificiell intelligens Författare: Wilhelm Abele och Simon Starfelt Handledare: Jon Engström Nyckelord: Artificiell intelligens (AI), AI-implementering, framgångsfaktorer, hinder, organisation. Bakgrund: Artificiell intelligens (AI) har funnits sedan år 1956 men det är först det senaste årtiondet som AI blivit applicerbart inom organisationer. LÄS MER

 4. 4. Mognadsmodell för att mäta Business Intelligence : En mindre intervjustudie med en konsultfirma och dess kunder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Oskar Alvers; [2020]
  Nyckelord :Business Intellignece; Maturity Model; Business Intelligence; Mognadsmodell;

  Sammanfattning : Författaren vill i denna uppsats identifiera hur en mognadsmodell för att mäta Business Intelligence kan hjälpa en organisation och ett konsultföretag. Författaren vill även identifiera vad som behöver mätas och vad ett BI-system består utav. BI är ett komplext område, som företag kan ha stor affärsnytta av att använda. LÄS MER

 5. 5. Co-living och fastighetsföretagens strategier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Joakim hellman; Alexander Björklund; [2020]
  Nyckelord :Co-living; Fastigheter; målgrupper; delningsekonomi; strategi; hållbarhet; community; social förvaltning; innovation; diversifiering; trender; real estate; target groups; sharing economy; strategy; sustainability; social management; diversification; trends;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen som har skett under lång tid har skapat en stor bostadsbrist i svenska stora städer. I takt med att hållbarhet och miljö har blivit allt viktigare, har detta lett till att företag och marknaden har fått upp intresse för delningsekonomi ochnya boendeformer. LÄS MER