Sökning: "ekonomisk stabilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden ekonomisk stabilitet.

 1. 1. Torpedhockey, äta orm och samhällsprojekt. : En fallstudie om utvecklingen av Djurgården Hockeys varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Kevin Törnblom; [2020]
  Nyckelord :Brands; brand identity; financial stability; community work; Varumärken; varumärkesidentitet; ekonomisk stabilitet; samhällsprojekt;

  Sammanfattning : Det är år 2020 få klubbar i svensk elitishockey som är ekonomiskt hållbara och i lägre divisioner når inte klubbarna sportslig framgång utan stora ekonomiska risker. Djurgårdens IF har vunnit flest svenska mästerskap i ishockey för herrar i Sverige och har en verksamhet med en stabil ekonomi samtidigt som klubben år 2020 är i toppskiktet i landets högsta divisioner för herrar, damer och juniorer i ishockey. LÄS MER

 2. 2. Virtual Power Plant Optimization Utilizing the FCR-N Market : A revenue maximization modelling study based on building components and a Battery Energy Storage System. Based on values from Sweden's first virtual power plant, Väla.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Bill Edwall; [2020]
  Nyckelord :Virtual power plants; Battery energy storage system; Frequency containment reserve – normal; component optimization;

  Sammanfattning : Renewable energy resources are projected to claim a larger part of the Swedish power mix in coming years. This could potentially increase frequency fluctuations in the power grid due to the intermittency of renewable power generating resources. These fluctuations can in turn cause issues in the power grid if left unchecked. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt och korruption i Asien : En tvärsnittsstudie om korruptionens effekt på ekonomisk tillväxt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Mehmet Dilek; [2020]
  Nyckelord :corruption; corruption levels; economic growth; Asia; korruption; korruptionsnivåer; ekonomisk tillväxt; Asien;

  Sammanfattning : Asia is a continent where countries are in different states of economic growth. The purpose of this study is to gain an in-depth understanding of the significance of corruption for economic growth in Asia and what effects different levels of corruption contributes to. LÄS MER

 4. 4. ATT BILDA FAMILJ - NU, SEN ELLER ALDRIG? : En kvantitativ studie av hur svenska universitetsstudenter förhåller sig till familjebildning och barnafödande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Johansson; Emma Björnsson; [2020]
  Nyckelord :Family formation; Stability; Identity; Partnership; Career; Familjebildning; Stabilitet; Identitet; Partnerskap; Karriär;

  Sammanfattning : Utbildning, karriär och idealt partnerskap. Detta är tre faktorer som anses avgörande för när universitetsstudenter i Sverige vill bilda familj. Att det finns en senareläggning av familjebildning bland studenter i Sverige är ett faktum och dessa tre faktorer har en inverkan på fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik : en studie för Braviken sågverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Ellen Bergvall; [2020]
  Nyckelord :årstidsvariation; barkavdrag; röntgen; trakeidmetoden;

  Sammanfattning : Råvarukostnaden är ett sågverks enskilt största kostnadspost och lönsamheten vid ett sågverk påverkas i hög grad av träff i sågtimmerklasserna. Vid Braviken sågverk har träff i klass varierat med årstid, vilket har lett till en försvårad produktionsplanering med oplanerade kvalitetsutfall. LÄS MER