Sökning: "ekonomisk teori; investering;"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden ekonomisk teori; investering;.

 1. 1. Fotboll, mer än bara en sport : En kvalitativ studie om spänningen mellan sportslig och ekonomisk institutionell logik i investeringar för svenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Daniel Sjöblom; Sebastian Tannér; [2021]
  Nyckelord :Institutional logics; football organizations; business; sport; Institutionell logik; sportslig logik; ekonomisk logik; fotbollsklubb och investering.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och förstå hur de sportsliga och ekonomiskalogikerna tar form, samt jämföra hur spänningen påverkar investeringsbeslut i svenska elitfotbollsklubbar.Metod: Studien har en kvalitativ ansats och genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med respondenter från tre elitfotbollsklubbar i Allsvenskan och Superettan. LÄS MER

 2. 2. Beskattning av Bitcoin i ljuset av likformighetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nermark Hjelm; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Bitcoin; Likformighet; Likformighetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines how financial products are classified within the capital gains bracket and which tax differences follow from such classification. Based on practice and the methodology of the Income tax act, the paper describes how a divestment of the cryptocurrency Bitcoin should be classified and taxed. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av flerbostadshus : Energieffektiviseringspotentialen undersöks i ett kvarter med flerbostadshus från 1940-talet

  M1-uppsats,

  Författare :Elin Blom; Jesper Johnsson; Max Klit; [2017]
  Nyckelord :flerbostadshus; energieffektivisering; systemlösningar;

  Sammanfattning : The thesis cover the energy efficiency of a multi-family house from the 1940s situated in Halmstad. As the energy performance in buildings gets better and the energy solutions aregetting smarter, the requirements will be higher for new construction. LÄS MER

 4. 4. Ekonomisk bedömning avåtervinning av mjukplast : Fallstudie: Integrering av återvinning av mjukplast i Swerec AB:s nuvarande verksamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Ayca Kaya; Ludvig Svensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plastics are materials that can be molded into a variety of products, which can be used indiverse applications. The demand for plastic products in Europe yearly amounts to tens ofmillions of tons and thus results in similar quantities sent to landfill each year. LÄS MER

 5. 5. Immigration och tillväxt : En ekonometrisk paneldatastudie om sambandet mellan immigration och ekonomisk tillväxt i Europa

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Johanna Green; Cecilia Handeland; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att evaluera nationalekonomisk teori om sambandet mellan immigration och tillväxt. I evalueringen av nationalekonomisk teori används Borjas teori (1995) som utgångspunkt. Den grundar sig i att de kostnaderna som uppstår vid immigration måste vägas mot det ekonomiska tillskott som immigration producerar. LÄS MER