Sökning: "ekonomisk tillväxt humankapital oecd"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ekonomisk tillväxt humankapital oecd.

 1. 1. Utbildning och ekonomisk tillväxt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alisia Isra Razai; [2017]
  Nyckelord :Endogenous growth theory; human capital; growth; OECD; education; Endogentillväxtteori; humankapital; utbildning; tillväxt; OECD; utbildning;

  Sammanfattning : There is a wide acknowledgement that education is a strong contribution to economic growth. Knowledge is considered to have a boosting contribution to production which in turn pushes effectiveness and economic growth to a higher level. This puts knowledge and education in a larger context in society. Education is measured through human capital. LÄS MER

 2. 2. Humankapitalets påverkan på ett lands ekonomiska tillväxt : Finns det någon effekt av humankapitalet på ett lands ekonomiska tillväxt inom OECD?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Arild Ingvaldson; Sophie Näsström; [2017]
  Nyckelord :OECD; utbildning; humankapital; ekonomisk tillväxt;

  Sammanfattning : Humankapital är idag ett väl omtalat begrepp. Investering i Humankapital har visat sig vara kostsamt i det kortsiktiga perspektivet men en god investering på lång sikt. I Uppsatsen diskuteras betydelsen av att investera i Humankapital som leder till ekonomisk tillväxt. LÄS MER

 3. 3. Utbildning och Ekonomisk tillväxt : - En empirisk tvärsnittsanalys av sambandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt inom OECD

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Tuba Uzel; Emelie Clark; [2016]
  Nyckelord :utbildning; ekonomisk tillväxt; humankapital; OECD; investeringar;

  Sammanfattning : Begreppet kapital har under det senaste årtiondet kommit att syfta till mer än bara fast kapital i form av rena pengar. Idag inrymmer detta begrepp även humankapitalet som är något individer kan bygga upp genom att utbilda sig. Detta humankapital har visat sig vara lukrativt att investera i. LÄS MER

 4. 4. Invandring och ekonomisk tillväxt - En teoretisk studie av flyktinginvandringens påverkan på OECD-länder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Maja Adeborg; [2016]
  Nyckelord :Invandring; ekonomisk tillväxt; flyktingar; humankapital; Business and Economics;

  Sammanfattning : Världen, och framförallt Europa, står idag inför stora påfrestningar med en flyktingström vars storlek enbart kan liknas med den under andra världskriget. Denna uppsats syftar till att svara på frågor kring flyktinginvandringens påverkan på den ekonomiska tillväxten på lång sikt. LÄS MER

 5. 5. Påverkar ruset ekonomin? En empirisk studie av alkoholkonsumtionens inverkan på ekonomisk tillväxt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Rangnitt; Elin Davidsson; [2015]
  Nyckelord :Alkoholkonsumtion; ekonomisk tillväxt; alkohol; paneldata; OECD; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger ett samband mellan alkoholkonsumtion och ekonomisk tillväxt, samt att utröna hur detta potentiella samband ser ut för olika kvantiteter av alkoholintag. Sambandet mellan alkoholkonsumtion och makroekonomiska utfall är ett relativt outforskat område, vilket lämnar sambandet mellan alkoholkonsumtion och tillväxt nästintill outforskat. LÄS MER