Sökning: "ekonomisk tillväxt"

Visar resultat 1 - 5 av 780 uppsatser innehållade orden ekonomisk tillväxt.

 1. 1. En statistisk analys av ekonomisk betalningsförmåga inom livsmedelsbranschen över tid: En analys av nyckeltalet skuldsättningsgrad, utvecklingen sedan 2007 och möjliga förklaringsvariabler

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Jacobsson; Samuel Fredriksson; [2023-08-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Denna rapport undersöker kapitalstrukturen samt den ekonomiska utvecklingen inom livsmedelsbranschen, en bransch som under 2022/2023 hamnat i rampljuset. De stigande räntorna i landet kombinerat med en väldigt hög inflation har gjort matpriserna till ämnet på allas läppar, men tar verkligen livsmedelsbutikerna för höga priser? Hur ser den ekonomiska förmågan att klara av en kommande lågkonjunktur ut i branschen? Frågeställning: Hur har kapitalstrukturen inom de fem största företagen inom den svenska dagligvaruhandeln utvecklats sedan 2007 och påverkats av faktorerna ränta, tillväxt, inflation, lönsamhet och bolagsskatt? Referensram: Som stöd för analys används flera olika tidigare forskningar kring lönsamhet, kapitalstruktur och andra variabler. LÄS MER

 2. 2. Corruption: A catalyst for economic growth? - The case of India

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Selver Berbic; Hugo Molander; [2023-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate and evaluate the role of institutional quality in fostering innovation in developing countries, specifically focusing on corruption's impact on product and process innovation at the firm level in India. The study utilizes a probit model with and without fixed effects applied to data from the World Bank Enterprise Survey (WBES) for both 2014 and 2022, individually. LÄS MER

 3. 3. HORISONT 2020:S EFFEKT PÅ BNP

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Axelsson; [2023-02-10]
  Nyckelord :EU-finansiering; BNP; ekonomisk tillväxt; Romermodellen; makroekonomi; effektivitet; Horisont 2020.;

  Sammanfattning : This paper aims to study how the EU-programme Horizon 2020 has impacted the GDP of the EU member states from its implementation in 2014 through 2020. Horizon 2020 was created to spur European research and innovation with the aim of increasing EU member states’ GDPs, and thus the cumulative GDP of the EU. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan inflation och ekonomisk tillväxt: Bevis från fyra länder i Sydasien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Louis Daved; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna avhandling har en autoregressiv distribuerad lagmodell (ARDL) använts för att analysera sambandet mellan ekonomisk tillväxt och inflation i fyra sydasiatiska länder med hjälp av årliga data. Huvudsyftet var att undersöka om det finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt och inflation. LÄS MER

 5. 5. The impact of financial intermediation on economic growth in East African Community (EAC) and North African countries

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ikraan Jeylani Hassan; Khali Mohamed; [2023]
  Nyckelord :EAC; North African; Financial intermediation; Economic growth; Granger causality;

  Sammanfattning : This thesis investigates the impact of financial intermediation on economic growth in two regions: the East African Community (EAC) countries (Burundi, Kenya, Tanzania, Rwanda, and Uganda) and North African countries (Algeria, Egypt, Morocco, and Tunisia). The study analyzes the regions employing a Granger causality test and explores if financial intermediation influences economic growth. LÄS MER