Sökning: "ekonomisk tillväxt"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden ekonomisk tillväxt.

 1. 1. Skapar naturkatastrofer ekonomisk tillväxt?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Schlyter; Ida Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk tillväxt; Naturkatastrofer; BNP per capita; Syntetisk kontrollgrupp;

  Sammanfattning : Antalet naturkatastrofer som inträffar i världen ökar på grund av de klimatförändringar som råder. Den ökande trenden kan komma att fortsätta i framtiden om inga större ageranden för att minska klimatförändringarna sker. LÄS MER

 2. 2. Köpprocessen vid köp av solceller i Sverige : En kartläggning av köpprocessen vid köp av solceller avseende mikroproducenter av el

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Falkenström; Kristine Johansen; [2020]
  Nyckelord :Köpprocessen; köpbeteende;

  Sammanfattning : Köpprocessen innebär handlingar en individ utför i processen att erhålla, använda och avyttra ekonomiska varor och tjänster, inklusive beslutsprocesser som föranleder dessa handlingar. Att kartlägga kunders köpprocess skapar möjlighet till ekonomisk tillväxt för företag och kan påvisa var marknadsföring har mest genomslag. LÄS MER

 3. 3. Är ekonomisk tillväxt klimatets räddning? : En empirisk undersökning om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Nordenberg; Sofia Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk tillväxt; Environmental Kuznets Curve; Konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp; Produktionsbaserade koldioxidutsläpp; Fixed Effects-regression.;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka om ekonomisk tillväxt kan sägas leda till minskade koldioxidutsläpp och därmed vara en lösning på miljöproblematiken. Genom att jämföra produktionsbaserade och konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp ger studien en uppfattning om ekonomisk tillväxt leder till minskade utsläpp eller endast en omställning i ekonomin. LÄS MER

 4. 4. Solar Energy Potential in Kosovo : Pilot study of installation with photovoltaic modules at The University of Prishtina

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Mergim Jakupi; Maxwell Minotta Cuervo; [2020]
  Nyckelord :Solar PV; Prosumer; Photovoltaic Incentives; Net metering; Net billing; LCOE; Kosovo; Solceller; Prosumer; Fotovoltaiska Incitament; Nätmätning; Nettofakturering; LCOE; Kosovo;

  Sammanfattning : The Republic of Kosovo, and its 1.8 million inhabitants, is heavily reliant on two highly pollutive lignite coal-fired power plants, Kosova A and Kosova B for energy generation. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av hållbarhet inom samhällsplanering : En studie om hur Malmö kommun arbetar med hållbarhetsbedömningar i sin planering

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Josefine Hawkins; Sandra Lithman; [2019]
  Nyckelord :economic growth; sustainable development; ecological development; social development; ekonomisk tillväxt; hållbar utveckling; ekologisk hållbarhet; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har blivit ett begrepp på allas läppar under det senaste 60 åren. Långt ifrån alla är överens om vad en hållbar utveckling innebär men samhällets uppbyggnad, utveckling och förnyelse måste ske på ett hållbart sätt. LÄS MER