Sökning: "ekonomiska instanser"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden ekonomiska instanser.

 1. 1. Brödsvinn i livsmedelskedjan : En studie om matsvinn med fokus på butiksledet

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Christian Sorte; Simon Holmström; [2020]
  Nyckelord :Food chain; Bake-off bread; Waste; Livsmedelskedja; Bake-off bröd; Svinn;

  Sammanfattning : Detta är en rapport om svinn av bake-off bröd i butiksledet i Sverige och hur det kan begrän- sas. Vald metod består av två delar. Den första delen är en litteraturstudie om matsvinn. Den andra delen består av intervjuer med en chef på utvald livsmedelsbutik angående svinn av bröd. LÄS MER

 2. 2. Finansiering inom bostadsrättsektorn : En studie om en alternativ finansieringsmodell

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Madeleine Jillersberg; Adam Denlert; [2019]
  Nyckelord :Real estate investments; Condominium; BRF 2.0; Financing condominium; Fastighetsinvestering; Bostadsrätt; BRF 2.0; Investeringsupplägg;

  Sammanfattning : Priserna på den svenska bostadsmarknaden har stigit ovanligt mycket de senaste åren. En konsekvens av detta är att allt fler får det svårare att ta sig in på bostadsmarknaden och köpa sin första bostad. LÄS MER

 3. 3. Amorteringskrav och dess effekt på hushållen på den svenska bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Malin Reidarsson; Matilda Gustafson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att få en bredare förståelse för de verkliga effekterna av amorteringskrav hos hushållen på den svenska bostadsmarknaden och gällande hushållens förutsättningar i förhållande till bostadsbyte och konsumtionskraft. För att uppnå syftet med denna studie används en kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Vem följer aktierekommendationer? : - En kvantitativ studie om hur finansiell kunskap påverkar ekonomistudenters attityder till aktierekommendationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Bergman; Johan Stattin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aktierekommendationer och investeringstips existerar idag på fler forum än någonsin tidigare. Det låga ränteläget uppmuntrar även individer att vända sig till aktiemarknaden i jakt på högre avkastningar. LÄS MER

 5. 5. Idrottsrörelsens autonomi och dess gränser – Om rättslig överprövning av idrottsliga beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :idrottsjuridik; idrott; civil procedure; private law; processrätt; förmögenhetsrätt; avtalsrätt; Civilrätt; sports; sports law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today, the sports movement is the largest social movement in Sweden, and sports are a matter for many people all around the world. The Swedish sports movement has enjoyed a sense of autonomy and independence during a long period of time, and this order has been enhanced due to an increased extent of commercialisation, together with a vast use of arbitration agreements and own arbitration panels. LÄS MER