Sökning: "ekonomiska konsekvenser"

Visar resultat 1 - 5 av 1019 uppsatser innehållade orden ekonomiska konsekvenser.

 1. 1. "Väsentlighetsrekvisitet vid hävning av kommersiella avtal. Särskilt om Hovrättsdomen T 872-19 och väsentlighetsrekvisitets innebörd i entreprenadrätt och allmän kontraktsrätt"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Söderberg; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I januari 2021 meddelades domen T 872-19 av Svea Hovrätt i fråga om hävning av entreprenadavtal på grund av dröjsmål. Hovrätten konstaterar att det inte finns något särskilt entreprenadrättsligt väsentlighetsrekvisit, och att bedömningen således skall vara densamma som vid avtal i allmänhet. LÄS MER

 2. 2. The Internet of Things: Addressing the risks of smart homes : An analysis of Internet of Things-based smart homes from a security standpoint

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Marius Seffer; [2023]
  Nyckelord :ethical hacking; Internet of Things; security; smart home; threat modeling; economy; etisk hackning; Internet of Things; säkerhet; smarta hem; hotmodellering; ekonomi;

  Sammanfattning : The security aspects of the Internet of Things (IoT) have become increasingly important as the number of connected devices continues to grow. This study presents a thorough analysis of the IoT security issues that exist, with an emphasis on smarthome devices. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av lukt- och smakstörningar efter Covid-19 : En tematisk innehållsanalys i ett internetforum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Jessica Carackosh; Mikaela Leukhardt; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Ett vanligt och karaktäriserande symtom för akut Covid-19 infektion är lukt- och smakstörningar. För en del av de som drabbats kvarstår dessa störningar långt efter det att infektionen läkt ut. Dessa störningar kan påverka individens liv och vardag, vilket kan leda till stora utmaningar och konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Image-classification for Brain Tumor using Pre-trained Convolutional Neural Network : Bildklassificering för hjärntumör medhjälp av förtränat konvolutionell tneuralt nätverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ahmad Osman; Bushra Alsabbagh; [2023]
  Nyckelord :Brain tumor; Deep learning; Convolutional Neural Network CNN ; diagnosis; Image classification; pre-trained models; dataset; economic impact.; Cancer; Hjärntumör; Artificiell intelligens AI ; djupinlärning; konvolutionellt neuralt nätverk CNN ; Diagnostik; Bildklassificering; förtränade modeller; dataset.;

  Sammanfattning : Brain tumor is a disease characterized by uncontrolled growth of abnormal cells inthe brain. The brain is responsible for regulating the functions of all other organs,hence, any atypical growth of cells in the brain can have severe implications for itsfunctions. The number of global mortality in 2020 led by cancerous brains was estimatedat 251,329. LÄS MER

 5. 5. Image-classification for Brain Tumor using Pre-trained Convolutional Neural Network

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bushra Alsabbagh; [2023]
  Nyckelord :Brain tumor; Deep learning; Convolutional Neural Network CNN ; diagnosis; Image classification; pre-trained models; dataset; economic impact.; Cancer; Hjärntumör; Artificiell intelligens AI ; djupinlärning; konvolutionellt neuralt nätverk CNN ; Diagnostik; Bildklassificering; förtränade modeller; dataset.;

  Sammanfattning : Brain tumor is a disease characterized by uncontrolled growth of abnormal cells in the brain. The brain is responsible for regulating the functions of all other organs, hence, any atypical growth of cells in the brain can have severe implications for its functions. LÄS MER