Sökning: "ekonomiskt bistånd"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden ekonomiskt bistånd.

 1. 1. Rättssäkerhet, ett (o)uppnåeligt mål? : En kvalitativ fokusgruppsstudie om socialsekreterares bedömningar kring rätten till ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofie Bergholtz; My Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Freedom of action; guidelines; street-level bureaucracy; abuse; financial assistance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The work as a social worker comes with a great responsibility when it comes to making decisions that may impact people's lives. The social worker has the opportunity to make a professional decision by using the information that has been provided from the clients. LÄS MER

 2. 2. ”Alltså, jag jobbar med vuxna människor...” - En kvalitativ studie om hur barnperspektivet inkluderas vid handläggningen av ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Evelina Blixt; Alice Dahlbom; [2020]
  Nyckelord :Financial aid; long-term economic support; children’s perspective; scope of actionk; administrating; clientele.;

  Sammanfattning : Many studies show that children are negatively affected by the consequences of growing up in a family relying on long-term economic support. Despite this, the children’s perspective is flawed in the process of administrating financial aid. LÄS MER

 3. 3. Stöd och kontroll - två sidor av samma mynt. En kvalitativ studie om socialsekreterares yrkesroll inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Daniela Matos; Kristina Ristevska; [2020]
  Nyckelord :social assistance; social worker; social work; social services; support; control; profession; discretion; street-level bureaucrat; digitalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the social workers’ experience of their discretion in their professional role within the unit for social assistance, through the dual functions of control and support. Eight social workers were interviewed. The study shows that the majority of the respondents found their discretion to be extensive. LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa - vad är det? Barnperspektivet vid beslut om ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Viklund; [2020]
  Nyckelord :Barnperspektivet; barnets bästa; barnfattigdom; ekonomiskt bistånd; socialsekreterare.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur barnperspektivet hanteras och beaktas när socialtjänsten beslutar om ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare med barn under arton år. Rapporter har visat på en bristande dokumentation av barnperspektivet i socialtjänstens utredningar samt att det saknas riktlinjer för hur socialsekreterare ska bedöma utifrån principen om barnets bästa. LÄS MER

 5. 5. ”Annars ska ni ha en bomb på socialkontoret” - En kvantitativ studie om hot och våld mot socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sarah Hammar; [2020]
  Nyckelord :social workers; work-related threats and violence; street level bureaucrats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studies have shown that people working within social work are more exposed to threats and violence in the workplace than people with other occupations. The pur-pose of this study was to investigate the exposure to work-related threats and vio-lence among social workers and examine how situations involving work-related threats and violence are handled. LÄS MER