Sökning: "ekonomistyrning av projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden ekonomistyrning av projekt.

 1. 1. Styrning i vägprojekt: Med fokus på förutsättningar och risker : En kvalitativ flerfallsstudie inom Trafikverket

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Julia Johnsson; Anna Olin; [2020]
  Nyckelord :Project; construction project; infrastructure project; project management; the iron triangle; risks; risk management; project characteristics; project conditions; optimism bias; Projekt; anläggningsprojekt; infrastrukturprojekt; projektstyrning; styrtriangel; projektförutsättningar; risker; riskhantering.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Projekt präglas vanligtvis av en otillräcklig måluppfyllelse, exempelvis gällande tid, kostnad och kvalitet. Detta går även att finna vid anläggnings- och infrastrukturprojekt, vilka dessutom är betydande för samhällets möjligheter för kommunikation och transport. LÄS MER

 2. 2. Underentreprenörernas ekonomistyrningsarbete i partneringprojekt : En studie som speglar krav och behov mellan avtalsparterna inom ekonomistyrningen i partneringprocessen

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Nilsson; Emil Bergström; [2020]
  Nyckelord :Partnering Underentreprenör Ekonomistyrning Partneringprocess;

  Sammanfattning : Detta arbete har studerat underentreprenörernas sätt att arbeta med ekonomistyrning i partneringprocessen. Arbetet har utförts i samarbete med Företaget för att leta efter förbättringsmöjligheter med deras ekonomistyrning i de partneringprojekt som de utför. LÄS MER

 3. 3. Styrning för innovation : En flerfallstudie på nätverkande i innovativa företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Markus Stenvall; Anton Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Networking; Innovation; Objects of Control; Adaptive Spaces; nätverkande; innovation; styrkategorier; adaptiva arenor;

  Sammanfattning : Background: Historically, innovation has been an important factor in sustaining competitive in a constantly changing and dynamic market. Innovation comes about in different ways each time, but commonly so, innovation springs from different kinds of network. LÄS MER

 4. 4. Bidrar sakanslag till effektiv myndighetsfinansiering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kristina Karlsson; Sabina Olsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Sakanslag; Statlig styrning; Effektivitet;

  Sammanfattning : Politiska beslut påverkar den offentliga ekonomin och studien visar att politikerna inte ger tillräckligt klara direktiv för att bedriva en effektiv ekonomistyrning. Det kan förutsättas att statsmakten sköter medelhanteringen till myndigheterna på ett effektivt sätt i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Nyttorealisering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie om hur regioner arbetar med nyttorealisering vid investeringar i digitalisering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnea Lindberg; Hanna Myrskog; [2019]
  Nyckelord :Digitalisation; Benefit Realisation Management; benefits model; investment; project; change management.; Digitalisering; nyttorealisering; nyttorealiseringsprocessen; investering; projekt; förändringsledning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: För att lyckas lösa de utmaningar hälso- och sjukvården står inför vad gäller framförallt ökade behov och minskade resurser finns det stor behövlighet av att ta tillvara de möjligheter som investeringar i digitalisering erbjuder. Detta förutsätter dock att kunna säkerställa att de nyttor som dessa investering förväntas leda till verkligen realiseras, så kallad nyttorealisering. LÄS MER