Sökning: "ekonomistyrning covid"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden ekonomistyrning covid.

 1. 1. Arbetstagarna som inte kunde karantäna : En studie av rättens förhållande till verkligheten via en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linn Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; korttidspermittering; organisatorisk och social arbetsmiljö; smittorisker; systematiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : The coronavirus has recently turned our normal lives upside down in one way or another, not least our working life. Many employers had the opportunity to send their employees home so that they can continue their work in a safe home environment. Due to the nature of the work, other employers had to keep their employees in the workplace. LÄS MER

 2. 2. Håll i, håll ut… men håll er borta! : Krishanteringen hos ishockeyföreningar och museer under en rådande pandemikris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Gustafsson; Sven Filip Svensson; Marcus Söderström; [2021]
  Nyckelord :Crisis; Corona; Covid-19; Pandemic; Pandemic crisis; Crisis management; museum; Icehockey Clubs; Kris; Corona; Covid-19; Pandemi; Pandemikris; Krishantering; Museum; Ishockeyföreningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Håll i, håll ut... LÄS MER

 3. 3. Är distansjobb här för att stanna? : En studie av verksamhetsstyrning i offentlig verksamhet vid covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mikael Andersson; Andréas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; distansarbete; offentlig verksamhet; digitalisering;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har orsakat förändringar i samhället och lett till att organisationer behövt ställa om till att låta personal arbeta hemma. I kombination med en påskyndad digitalisering ställer det krav på hur verksamhetsstyrning bedrivs. LÄS MER

 4. 4. Att styra hållbart genom pandemin : En studie om pandemins inverkan på integreringen av social och miljömässig hållbarhet i ekonomistyrningen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Danielle Lönnberg; Elin Hörman; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability integration; mangement control; formal control; informal control; Corporate social responsibility CSR ; crisis; pandemic; covid-19; Hållbarhet; hållbarhetsintegration; ekonomistyrning; formella styrmedel; informella styrmedel; corporate social responsibility CSR ; kris; pandemi; covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet har fått en ökad betydelse i dagens samhälle och det blir allt viktigare för organisationer tar beslut som bidrar till en ökad nytta för samhället, både socialt och miljömässigt. Den pågående Covid-19 pandemin har medfört nya förutsättningar för företag och många har behövt tillta åtgärder för att anpassa sig till denna mer ostabila omgivning. LÄS MER

 5. 5. SCRM-processen i byggkeramikbranschen : Innan och under COVID-19 och framåt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellen Wiss Gullberg; Alison Karlsson; [2021]
  Nyckelord :SCRM process; ceramic tiles business; ceramic tiles; COVID-19; SCRM-process; byggkeramikbranschen; byggkeramik; COVID-19;

  Sammanfattning : Titel: SCRM-processen i byggkeramikbranschen: innan och under COVID-19 och framåt Författare: Alison Karlsson & Ellen Wiss Gullberg Examinator: Peter Berling Handledare: Helena Forslund Bakgrund: Byggkeramikbranschen har visat sig vara en ostuderad bransch med flera litteraturgap, bland annat i relation till SCRM-processen och till COVID-19 pandemin. Syfte: Att genomföra en fallstudie av hur försörjningskedjor i byggkeramikbranschen har arbetat med SCRM-processen innan och under COVID-19 pandemin, samt att skapa en SCRM-process som är specificerad för byggkeramikbranschen. LÄS MER