Sökning: "ekonomistyrning intervjustudie"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden ekonomistyrning intervjustudie.

 1. 1. Det delade förvaltarskapet – Hur BI förändrar ekonomistyrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Landén; Daniel Oldin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Business intelligence; management accounting; kvalitativ; intervjustudie; management accounting change; old institutional economics; organisatoriskt lärande; digitalisering;

  Sammanfattning : Digitalisering, som blir ett allt mer prioriterat område på företags agendor, bidrar till förändrade affärsmodeller och bolagsstrukturer samt driver fram förändrade tillvägagångssätt kopplat till beslutsfattande och strategiarbete. Med hjälp av analysverktyg kan redovisningsdata numera användas för bredare, djupare och snabbare analys som förändrar affärsbeslut och allt fler företag investerar i Business Intelligence (BI) för beslutsstöd och rapportering. LÄS MER

 2. 2. Hur motiverar produktionsföretag sina medarbetare till att uppnå organisationens satta mål och syften? : En kvalitativ intervjustudie på Scania & Volvo Trucks

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sami Talah; Adam Johansson; Ebba Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Course: Bachelor thesis in Business Administration, Degree of Master of Science in Business and Economics, Controller major, 15 credits - 2FE24E Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University  Authors: Adam Johansson, Ebba Hansson, Sami Talah  Supervisor: Cristoffer Lokatt Examiner: Pia Nylinder Titel: How do production companies motivate their employees to achieve the organization's set goals and objectives? - A qualitative interview study on Scania & Volvo Trucks Background and problem: Given the significant role that employees have in today's society, it is essential how the employer motivates and directs their employees to make them work with the goals set by the organization. In the production industry, it is difficult to motivate employees because of their monotonous duties. LÄS MER

 3. 3. Hur idrottsföreningar bedriver verksamheter ekonomiskt : En kvalitativ intervjustudie med åtta idrottsföreningar i Värmland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rasmus Berggren; Amanda Chienh; [2020]
  Nyckelord :Sports; Non-Profit Sportsorganisations; Financial Management; Sport; Ideella Idrottsföreningar; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Ekonomin har blivit viktigare för idrottsföreningar där omsättningen ökar samtidigt som samhället och förbund ställer högre krav på föreningarna än tidigare. Idrottsföreningar är i grunden ideella verksamheter, men precis som företag behöver de generera intäkter för att fortleva. LÄS MER

 4. 4. Prestationsutvärderingens avspegling av institutionella logiker : En studie i revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jesper Thomasson; Johan Leijonberg; [2020]
  Nyckelord :Institutionella logiker; Prestationsutvärdering; Revisionsbranschen; Kommersiell logik; Professionell logik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i redovisning och finansiering för Civilekonomprogrammet, 4FE17E – VT2020    Titel: Prestationsutvärderingens avspegling av institutionella logiker – En studie i revisionsbranschen Inledning: Kunskap om institutionella logiker är aktuellt för att förstå sig på en organisations agerande. Inom revisionsbranschen återfinns två institutionella logiker, vilka har möjlighet att ge en fingervisning om framtida vägval inom en föränderlig bransch. LÄS MER

 5. 5. Styrningens påverkan i börsbolag : En kvalitativ studie om hur långsiktighet beaktas i en småländsk kontext

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Simon Nilsson; Gustav Andersson; [2020]
  Nyckelord :Management control in listed companies; strategic management control; tactical management control; goals; strategy; shareholder value; formal requirements on the stock exchange; IPO; long-sightedness by management control; styrning i börsbolag; strategisk styrning; taktisk styrning; mål; strategi; aktieägarvärde; börsens formella krav; börsintroduktion; långsiktighet via styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att vara ett börsnoterat bolag innebär en ökad kravbild samtidigt som företaget blir offentligt kan förväntningar från främst aktieägare förhöjas. Fokus mot främst aktieägarna kan i vissa fall leda till att bolaget utgår ifrån ett mer kortsiktigt förhållningssätt, i den mån att skapa värde för ägarna. LÄS MER