Sökning: "ekonomistyrning styrmix"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ekonomistyrning styrmix.

 1. 1. En multipel fallstudie av ekonomistyrning i hotellföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nikita Hansen; Emma Hansson; Sanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Interdependencies; beroenden; ekonomistyrning; styrmix; styrmedel; hotellföretag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka ekonomistyrningen i hotellföretag och analysera interdependencies i deras styrmix. Metod: Denna studie är en multipel fallstudie. Studien bygger på totalt sju semistrukturerade intervjuer med representanter från tre hotellföretag. LÄS MER

 2. 2. Hälsopromotion - Ett strategiskt styrmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jenny Dammare; Hanna Löf; [2018]
  Nyckelord :Hälsopromotion; Hälsofrämjande strategier; Strategisk styrning; Verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur arbetar företagsledningar med systematisk hälsopromotion? Syfte: Studien syftar till att identifiera och analysera olika strategier som företagsledningar använder i sitt arbete med hälsopromotion. Vidare vill vi att studien ska kunna fungera som underlag för verksamheter som har, eller vill införa, hälsoprogram på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystem ur olika perspektiv : En studie om belöningssystem i försäljningsföretag inom den privata tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rasmus Lennartsson; Oliver Carlsson; Mattias Brandt; [2017]
  Nyckelord :Reward system; contingency theory; private service sector; motivation; rewards; Belöningssystem; contingency theory; tjänstesektor; motivation; belöningar;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE24E   Titel: Belöningssystem ur olika perspektiv Författare: Mattias Brandt, Oliver Carlsson och Rasmus Lennartsson Examinator: Elin Funck Handledare: Anders Jerreling   Bakgrund och problemdiskussion: Den privata tjänstesektorn står för över halva Sveriges BNP och med en nedåtgående rörelsemarginal för denna bransch utgör ekonomistyrning en viktig funktion. Inom ekonomistyrning ingår flertalet olika styrmedel där belöningssystem utgör en del av företagens styrmix. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsstyrning inom en offentlig organisation : En fallstudie av styrningens utformning och praktiska tillämpning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Larisa Ahlin; [2014]
  Nyckelord :management control; public sector; performance management; balanced scorecard; congruence; ekonomistyrning; offentliga organisationer; verksamhetsstyrning; balanserade styrkort; kongruens;

  Sammanfattning : SammanfattningOffentliga organisationer är ofta komplexa vilket innebär utmaningar i utformning och genomförande av styrning. Ett flertal internationella studier har publicerats om styrning inom den offentliga sektorn. LÄS MER