Sökning: "ekonomstudent"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet ekonomstudent.

 1. 1. Studenters och bibliotekariers syn på studenternas behov av bibliotekets studiemiljö : En jämförande undersökning om studiemiljön bland ekonomstudenter och högskolebibliotekarier i ett högskolebibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :David Svensson; [2018]
  Nyckelord :studiemiljö; resurser; studentsyn; högskole- och universitetsbibliotek; bibliotekarie; ekonomstudent; intervju;

  Sammanfattning : The starting point of this thesis is that there are students who do not have an appropriate study environment at home and are dependent on the library to find a suitable place to work. Through an analysis of interviews conducted with students and librarians, this thesis aims to contribute knowledge about different perspectives on the study environment and on so called 'resources' of the library. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : hur användbar är den (egentligen)?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Viktoria Hermansson; Anna Svensson; [2016]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Användbarhet; Icke-finansiella rapporter; Ekonomstudent; Etisk profil;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att organisationer ger ut en hållbarhetsredovisning, men då upprättandet av en hållbarhetsredovisning är relativt kostsamt är det därför viktigt att hållbarhetsredovisningen faktiskt blir användbar. Men vad är det egentligen som gör att en hållbarhetsredovisning uppfattas som användbar?Syftet med denna studie är att utifrån ekonomstudenters erfarenheter och moraliska värderingar förklara vad det är som gör att en hållbarhetsredovisning uppfattas som användbar. LÄS MER

 3. 3. Vägen till revisorsyrket : En studie i vad som krävs samt vad det innebär att vara revisorsassistent

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Marcus Nordin; Ida Skyldeberg; [2008]
  Nyckelord :revisorsassistent; rekrytering; utbildning; civilekonomprogrammet;

  Sammanfattning : Revisorsyrket är ett yrke som tidigare haft en tråkighetsstämpel på sig, ett yrke där man behövde vara en så kallad ”siffermänniska” för att trivas. Idag har yrket blivit mycket mer eftertraktat. LÄS MER