Sökning: "ekonomutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet ekonomutbildning.

 1. 1. Den svenska ekonomutbildningens relevans : Hur kan den påverkas av en alltmer digitaliserad revisionsbransch?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Ekdahl; Anna Clarberg; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; revisionsbranschen; akademisk utbildning; utbildningsgap; institutionell tröghet; professionslogik;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna som påverkar samhället och den snabba utvecklingen förändrar revisionsbranschen och revisorns sätt att arbeta. Förändringen ställer nya kompetenskrav på revisorn vilket resulterar i ett gap mellan existerande högskoleutbildningar och revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar financial literacy?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Bojan Dusanic; Armin Osmanovic; [2017]
  Nyckelord :Financial literacy; räknekunskap; finansiellt beteende; ekonomutbildning; rational choice theory;

  Sammanfattning : På senaste tid har det individuella kravet på ekonomiska frågor ökat allt mer och mer i takt med den teknologiska framfarten. I samband med detta är det väldigt viktigt med finansiell kunskap, även kallat financial literacy, för att kunna utföra dessa vardagliga situationer. LÄS MER

 3. 3. EKONOMUTBILDNINGENS ANPASSNING TILL DIGITALISERINGEN I REVISIONSBRANSCHEN : En studie om hur en högskola kan anpassa det teoretiska mot det praktiska inom redovisning och revision.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Robert Hänninen; Jonas Engström; Freddy Svensson; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; Redovisning; Utbildning; Utbildningsgap; Revision;

  Sammanfattning : Sammanfattning- “Ekonomutbildningens anpassning till digitaliseringen i revisionsbranschen” Datum: 30 maj 2017 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Författare:  Jonas Engström, 5 april 1991 Robert Hänninen, 5 april 1989 Freddy Svensson, 1 november 1993 Titel:  Ekonomutbildningens anpassning till digitaliseringen i revisionsbranschen Handledare: Angelina Sundström Nyckelord:   Digitalisering, Redovisning, Utbildning, Utbildningsgap, Revision Fråge- ställningar:           Hur utvecklar Mälardalens Högskola (MDH) ekonomutbildningen med inriktningen redovisning och revision utifrån digitalisering i revisionsbranschen? Hur kan MDH utveckla ekonomprogrammet med inriktningen redovisning och revision utifrån digitaliseringen ur revisorers och studenters perspektiv? Syfte:  Denna studie syftar till att beskriva hur en högskola i Sverige anpassar sin ekonomutbildning till digitaliseringen i revisionsbranschen och de förändrade krav på nyexaminerade studenter som detta kan medföra.                                Metod:  Studien var av kvalitativ karaktär och baserades på böcker, vetenskapliga artiklar inom ämnena digitalisering, revisionsbranschen, utbildning och högskolor. LÄS MER

 4. 4. Har VFU någon påverkan på studenters uppfattningar om revisionsyrket? : En studie om redovisnings- och revisionsstudenters uppfattningar kring revisorsassistenters arbetsuppgifter, roller och ansvar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Lina Rosqvist; Annette Björk; [2015]
  Nyckelord :WIL; auditing profession; auditing students’ perceptions; auditing assistants; VFU; revisionsyrket; revisionsstudenters uppfattningar; revisorsassistenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studenters uppfattning om sitt blivande yrke överensstämmer inte alltid med vad de upplever när de kommer ut i arbetslivet, det finns ett förväntnings-realitetsgap. När studenten övergår till nyanställd kan det uppstå en verklighetschock. LÄS MER

 5. 5. Revisionsbyråers, lärosätets respektive studenters attityder till ekonomutbildningen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Johansson; Peter Henningsson; Sofia Mancevska; [2008]
  Nyckelord :attityder; revisionsbyråer; lärosäte; studenter; ekonomutbildning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera revisionsbyråer, lärosätets respektive studenters attityder till ekonomutbildningen samt ange tänkbara förslag till förbättringar. Vi har genomfört fallstudier på revisionsbyråer, lärosätet och studenter. LÄS MER